tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

Kursy adaptacyjne – nowe terminy! zapraszamy!

Zapraszamy na Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców w projekcie Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu współfinansowanym z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Cel kursów – przygotowanie cudzoziemców do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, ekonomicznym i obywatelskim, aktywnego włączenia się w życie społeczeństwa polskiego, wiedzę na temat regulacji prawnych, praktycznego działania przepisów polskiego prawa,  zasad korzystania z jego instytucji, jak również poprzez przygotowanie beneficjentów do rozmów z przyszłym pracodawcą czy zapoznanie ich z polską kulturą.

Warsztaty: PRAWO PRACY:
– prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych rodzajów umów,
– wynagrodzenia za pracę – netto / brutto,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– cudzoziemiec jako pracodawca innego cudzoziemca – omówienie procedury
uzyskiwania zezwolenia na prace dla cudzoziemców,
– własna działalność gospodarcza,
– praktyczne aspekty związane z rejestracją w Urzędzie Pracy w charakterze
bezrobotnego

Warsztaty: WIELOKULTUROWOŚĆ:
– różnice kulturowe,
– szok kulturowy.

Warsztaty z wiedzy obywatelskiej: ABC OBYWATELA:
– podstawy prawa cywilnego (umową najmu),
– podstawy prawa rodzinnego,
– podstawy prawa i procedury administracyjnej (meldunek)
– nostryfikacja dyplomów, prawa jazdy itp.,
– zasady poruszania się po krajach strefy Schengen i pozostałych krajach
europejskich,
– zdobycie podstawowych numerów identyfikacyjnych tj. PESEL i NIP itp.,
– prawo do nauki w Polsce (ze szczególnym naciskiem na kursy i szkolenia
zawodowe),

Warsztaty i wykłady: MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE:
– rola rodzica/opiekuna w procesie edukacji dziecka,
– system oświaty w Polsce,
– dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole (w tym praca warsztatowa z dokumentami związanymi z procesem edukacji dziecka),
– integracja w środowisku szkoły,
– asystent szkolny – wsparcie rodzica cudzoziemskiego,
– prawa dziecka,
– opieka zdrowotna nad dzieckiem.

ZAPISY: sekretariat@linguaemundi.pl; telefon: (22) 654 22 18

Więcej informacji tutaj.

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18