tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

AUTORSKIE POMOCE DYDAKTYCZNE

Polski na dobry start Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego (poziom A1) + CD Beata K. Jędryka, Marta Buława, Anna Mijas Specyfikę podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego (poziom A1) + CD stanowi podział na kurs wstępny: nauka czytania i pisania, trening fonetyczny, podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne potrzebne do prostej komunikacji w typowych codziennych sytuacjach oraz kurs podstawowy: rozwija kompetencje językowe w różnych sytuacjach komunikacyjnych, rozszerza bazę leksykalno-gramatyczną, wzbogacając ją o podstawową wiedzę o Polsce i polskich realiach, o różnorodne materiały autentyczne oraz wykorzystując bogaty materiał ikonograficzny. Podręcznik zawiera transkrypcję nagań i klucz do ćwiczeń.
Polski na dobry start Zeszyt ćwiczeń do nauki języka polskiego jako obcego (poziom A1) Beata K. Jędryka, Marta Buława, Anna Mijas To propozycja dodatkowych ćwiczeń, które w ciekawy i atrakcyjny sposób utrwalają materiał leksykalno-gramatyczny wprowadzony w każdym module podręcznika.  
Polski na dobry start – Sprawdź się! Beata K. Jędryka, Marta Buława To 60 dwustronnych kart pracy, które odpowiadają treściom podręcznika, umożliwiają osobom uczącym się powtórzenie materiału, samodzielne monitorowanie przyrostu umiejętności językowych oraz dokonanie samooceny językowej.  

POLSKI NA DOBRY START. Rozmówki polsko-angielskie

Beata K. Jędryka, tłum. Michał Gołębiowski

Materiał leksykalny rozmówek jest podzielony na 5 części: Popularne słowa i zwroty, Człowiek, Dom, Świat, Sytuacje i ściśle odpowiada słownictwu wprowadzonemu w podręczniku.


POLSKI NA DOBRY START. Rozmówki polsko-rosyjskie

Beata K. Jędryka, tłum. Romualda Kuźmińska

Materiał leksykalny rozmówek jest podzielony na 5 części: Popularne słowa i zwroty, Człowiek, Dom, Świat, Sytuacje i ściśle odpowiada słownictwu wprowadzonemu w podręczniku.

Polski na dobry start

Poradnik metodyczny

Beata K. Jędryka, Marta Buława, Anna Mijas

Zawiera praktyczne wskazówki dla nauczyciela, przykładowe scenariusze lekcji, propozycje gier i zabaw językowych oraz karty pracy z ćwiczeniami powtórzeniowymi.

 

Polski na dobry start-DOKUMENTACJA METODYCZNA W TECZCE

Zawartość teczki:

 • Test wstępny i ankieta potrzeb językowych
 • Program kursu
 • Program grupy
 • Dziennik
 • Sprawozdanie
 • Arkusz hospitacji
 • Wzór certyfikatu
 • Testy podsumowujące

Polski na dobry start

Test wstępny i ankieta potrzeb językowych

Samanta Busiło

Test diagnostyczno-plasujący opiera się na standardach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Składa się z części pisemnej, sprawdzającej znajomość leksyki, gramatyki, umiejętność rozumienia tekstów i pisania, oraz części ustnej. Ankieta wstępna służy ustaleniu poziomu kompetencji ogólnych i potrzeb językowych cudzoziemca.

 

Polski na dobry start

Program kursu języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej

Iwona Lewandowska

Program zawiera opis profilu słuchacza zaczynającego naukę języka polskiego na poziomie A1 według skali Systemu Opisu Kształcenia Językowego, określa cele edukacyjne, treści oraz strategie dydaktyczne dostosowane do potrzeb tej grupy osób.

Polski na dobry start

Testy podsumowujące

Anna Mijas, Magdalena Grützmacher

Pierwszy test podsumowuje materiał wprowadzony w kursie wstępnym podręcznika Polski na dobry start. Drugi test, zamykający kurs podstawowy tego podręcznika, jest zgodny ze standardami  Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i może również być wykorzystywany autonomicznie jako test biegłości na poziomie A1.

 

CHCĘ PRACOWAĆ W POLSCE

Podręcznik do nauki specjalistycznego języka polskiego jako obcego + CD (poziom B1)

Agnieszka Wiśniewska, Anna Kokot, Marzena Jasnos, Samanta Busiło

 • Tematyka związana z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy zawodowej w Polsce
 • Praktyczne informacje o rynku pracy w Polsce (m.in. procedura kwalifikacyjna, negocjacje warunków umowy, rodzaje umów, legalizacja zatrudnienia cudzoziemca, zakładanie działalności gospodarczej)
 • Materiały autentyczne (m.in. forum internetowe, strona internetowa, artykuły prasowe)
 • Wzory dokumentów (m. in. CV, list motywacyjny, wzory umów, formularzy, listów urzędowych, ogłoszeń, wniosków)

WYBIERAM GASTRONOMIĘ

Podręcznik do nauki specjalistycznego języka polskiego jako obcego + CD (poziom B1)

Agnieszka Wiśniewska, Anna Mijas, Anna Kokot, Marzena Jasnos

 • Tematyka związana z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy w obszarze szeroko pojętej gastronomii w Polsce
 • Materiały autentyczne (m.in. przepisy na dania kuchni polskiej i międzynarodowej, menu, forum internetowe, strona internetowa, artykuły prasowe, SMS-y)
 • Wzory dokumentów (m. in. zgłoszenie o wypadku przy pracy, faktura VAT, formularz zamówienia)
 • Bogactwo fotografii, prezentujących m.in. przybory i naczynia kuchenne, zastawę stołową, produkty spożywcze, potrawy

 

OPIEKUJĘ SIĘ OSOBĄ STARSZĄ

Podręcznik do nauki specjalistycznego języka polskiego jako obcego + CD (poziom B1)

Agnieszka Wiśniewska, Anna Mijas

 • Tematyka związana z pracą z osobami starszymi w domach prywatnych oraz w domach opieki społecznej i domach spokojnej starości
 • Zadania językowe, które ułatwiają kontakt z podopiecznym w sytuacjach codziennych, jak również w sytuacjach związanych z postepowaniem wobec osób chorych na miażdżycę, cukrzycę, nowotwór, demencję, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona
 • Materiały autentyczne i wzory dokumentów (m.in. arkusz obserwacji kondycji osoby starszej, wniosek o prawo do zasiłku, recepta, skierowanie do szpitala i na badania)

MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE.

Podręcznik komunikacyjny do nauki języka polskiego jako obcego dla rodziców i opiekunów (poziom A2/B1)

Samanta Busiło, Agnieszka Wiśniewska

Podręcznik przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku szkolnym i opiekunów. Uwzględnia on sytuacje komunikacyjne oraz zadania językowe, sprzyjające kształceniu kompetencji językowych rodziców, które są niezbędne do pełnego uczestnictwa w procesie edukacji dzieci w obszarach związanych
z nauką, zdrowiem i sprawowaniem opieki.

 

MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE

Materiały dydaktyczne dla nauczyciela.

Samanta Busiło, Agnieszka Wiśniewska

Publikacja zawiera tabele gramatyczne, dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, propozycje gier i zabaw językowych.

MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE. Rozmówki polsko-angielskie

Opracowanie i redakcja: Agnieszka Wiśniewska, Tłumaczenie: Anna Wasilewska

 

MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE. Rozmówki polsko-chińskie

Opracowanie i redakcja: Agnieszka Wiśniewska, Tłumaczenie: Paulina Tu

MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE. Rozmówki polsko-wietnamskie

Opracowanie i redakcja: Agnieszka Wiśniewska, Tłumaczenie: Anh Pham Phuong

 

MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE. Rozmówki polsko-rosyjskie

Opracowanie i redakcja: Agnieszka Wiśniewska, Tłumaczenie: Julia Piotrowska

METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Beata K. Jędryka

Publikacja jest adresowana głównie do pedagogów, logopedów oraz psychologów, na co dzień pracujących z dziećmi cudzoziemców. Zawiera wskazówki dotyczące organizacji nauki języka polskiego w placówce przedszkolnej, wyboru i tworzenia programów dydaktycznych, przygotowywania scenariuszy zajęć oraz przykłady zadań językowych adresowanych do dzieci.

 

JA I MÓJ ŚWIAT

Program nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym

Beata K. Jędryka

Publikacja jest adresowana do nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy pracują z dziećmi cudzoziemców. W programie przedstawiono treści językowe oraz realioznawcze w zakresie języka polskiego, które powinien opanować obcojęzyczny przedszkolak. Nauczyciele znajdą tu wskazówki dotyczące form i technik pracy oraz metody monitorowania postępów w nauce.

Karty pracy do nauki języka polskiego jako obcego/drugiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Część A

Karty pracy do nauki języka polskiego jako obcego/drugiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Część B

JA I MÓJ ŚWIAT. Scenariusze zajęć dydaktycznych z języka polskiego jako obcego / drugiego dla dzieci w wieku przedszkolnym

Beata K. Jędryka, Adrianna Stawikowska

To zbiór 90 scenariuszy zajęć z języka polskiego jako obcego, którego celem jest wprowadzenie dziecka w świat w języku polskim. Każdy konspekt lekcji dokładnie opisuje kolejno następujące po sobie działania dydaktyczne wraz sugerowanymi wypowiedziami nauczyciela oraz wskazówkami, jak pracować z daną kartą pracy, z Części A oraz Części B. Scenariusze to także szeroki wybór gier i zabaw językowych dla przedszkolaków.

B1 – piszę, mówię i zdaję! Formy wypowiedzi pisemnej i ustnej na egzaminie certyfikatowym
z języka polskiego jako obcego

red. Paulina Chechłacz

Niezbędnik dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

Każdy moduł zawiera:

 • definicję formy wypowiedzi, np. opowiadania
 • budowę formy wypowiedzi, np. budowę opowiadania
 • wyrażenia i zwroty stosowane w danej formie wypowiedzi
 • przykłady formy wypowiedzi z użyciem odpowiednich wyrażeń i zwrotów

W labiryncie polskiej edukacji.

Poradnik asystenta szkolnego w pracy z uczeniem z doświadczeniem migracji

red. Beata K. Jędryka

Poradnik odpowiada na pytania, które potencjalnie mogą skierować do asystenta szkolnego: dyrektor szkoły, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciel i wychowawca klasy lub rodzic ucznia
z doświadczeniem migracji, przedstawiciel lokalnego samorządu i organizacji wspierających cudzoziemców.

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18