tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

TELC

Egzaminy TELC z języka angielskiego na poziomach B1 i B2

odbędą się w dniach 25-26.05.2018 r.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie (22 625 42 67)

bądź e-mailowo (m.golebiowski@linguaemundi.pl) do dnia 19.04.2018 r. 

UWAGA: REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!

 

  Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI jest certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TELC Language Tests. Egzaminy te zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Dlaczego Certyfikat TELC?

  • pozwala zaliczyć lektorat na studiach
  • pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus
  • honorowany przez uczelnie wyższe, instytucje administracji publicznej i pracodawców w kraju i za granicą
  • uznawany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • MNiSW uznaje TELC przy prowadzeniu czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz nadaniu tytułu profesora (Dz.U. nr 204 poz. 1200)
  • umożliwia przyjęcie bez egzaminu do nauczycielskich kolegiów językowych, uzyskanie uprawnień do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach (Dz.U. 2017 poz. 1575)
  • jest honorowany w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218 poz.1695)
  • jest honorowany w krajach Unii Europejskiej
  • przeprowadzany w oparciu o Ramowy Program Rady Europy dla różnych poziomów kompetencji językowych, gwarantuje znormalizowany, międzynarodowy system oceny umiejętności językowych

  Certyfikat TELC jest ważny bezterminowo!

   

  Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków: arabskiego, angielskiego, polskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego. Egzaminy dostępne są na różnych poziomach zaawansowania: od A1 (poziom podstawowy) do B2 (poziom zaawansowany). Kandydat decyduje, na jakim poziomie chce zdawać egzamin. Dodatkowo z języka angielskiego oraz niemieckiego egzamin można zdawać na poziomach C1 oraz C2.

  Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

  Żeby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 60% w obu częściach egzaminu. Po zdaniu egzaminu TELC Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie zaawansowania. Jako załącznik do certyfikatu przekazywany jest dokument przedstawiający graficzną, punktową oraz procentową ilustrację wyników każdej części składowej egzaminu. Certyfikat ważny jest dożywotnio.

  Certyfikaty TELC są uznawane przez instytucje, pracodawców, jak i uczelnie wyższe. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania znajomości języka obcego w służbie cywilnej.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, zdany egzamin TELC na poziomach B2, C1 oraz C2 potwierdza kwalifikacje do nauczania języków obcych.

  pl=2

  Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

  Foreign Language Teaching Foundation
  ul. M. Kopernika 17
  00-359 Warszawa

  tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
  fax: 22 625 75 23

  Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
  e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
  tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18