tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

Projekty zakończone

Nauka języka polskiego jako obcego – projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2005-2021
Lp. Nazwa projektu Czas trwania Liczba beneficjentów Liczba godzin
1 Integracja cudzoziemców objętych ochroną  międzynarodową. Rozwój systemu wsparcia instytucjonalnego na Mazowszu. 02/2005-07/2005  02/2006-12/2006 121 3 972
2 Integracja cudzoziemców objętych ochroną  międzynarodową. Rozwój systemu wsparcia instytucjonalnego na Mazowszu. 02/2006-12/2007 128 2 515
3 Kurs nauki języka polskiego z elementami historii i kultury polskiej w ramach Projektu @lterCamp. 05/2006-07/2006 70 540
4 Nauka języka polskiego połączona z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej realizowanego w ramach projektu Wojewody Mazowieckiego Integracja cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową. 12/2006-11/2007 226 3 707
5 Kurs nauki języka polskiego z elementami historii i kultury polskiej w ramach Projektu @lterCamp. 06/2007-07/2007 38 210
6 Kursy języka polskiego dla osób z pobytem tolerowanym z elementami wiedzy o Polsce  i orientacji zawodowej realizowanego  w ramach pilotażowego projektu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). 10/2007-11/2007 27 800
7 Kurs nauki języka polskiego z elementami historii i kultury polskiej w ramach Projektu @lterCamp. 11/2007-12/2007 49 210
8 Rozwój systemu integracji uchodźców na Mazowszu. 12/2007-11/2008 365 4 933
9 Integracja przez naukę języka polskiego. 2008 88 678
10 Integracja przez naukę języka z elementami e-learningu. 2008 101 466
11 Wspólny cel – integracja uchodźców na Mazowszu. 01/2009-12/2009 582 5 840
12 Badanie potrzeb warszawskich beneficjentów Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzeciech. 2009 657 projekt badawczy
13 Wspólny cel – integracja uchodźców na Mazowszu. 01/2010-12/2010 189 3 425
14 Kurs języka polskiego z elementami e-learningu przygotowujący do egzaminu certyfikatowego. 08/2010-03/2011 78 693
15 Wspólny cel – integracja uchodźców na Mazowszu. 01/2011-12/2011 152 3 401
16 Kurs języka polskiego jako obcego i wiedzy o kulturze Polski z elementami e-learningu przygotowujący do egzaminu certyfikatowego. 08/2011-03/2012 80 717
17 Edukacja językowa i zawodowa szansą na skuteczną integrację. Kurs języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej. 01/2012-12/2012 100 3 800 (język ogólny)  

720 (język specjalistyczny)

18 Kurs języka polskiego jako obcego i wiedzy o kulturze Polski z elementami e-learningu przygotowujący do egzaminu certyfikatowego. 08/2012-06/2013 80 1 368
19 Edukacja językowa i zawodowa szansą na skuteczną integrację.  Kurs języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej. 01/2013-12/2013 100 3 270 (język ogólny)

300 (język specjalistyczny)

20 Staże zawodowe w ramach programu „Ja, Ty, My – Polacy” –  język polski medyczny. 12/2012-01/2013 4 18
21 Projekt pilotażowy EUREMA II – kursy języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze i historii Polski. 02/2013-08/2013 6 280
22 Mama, tata i ja… Edukacja językowo–kulturowa imigrantów: przedszkolaków i ich rodziców wyrównaniem szans edukacyjnych i wsparciem w procesie integracji. 03/2013-06/2014 90 300
23 Kurs języka polskiego jako obcego i wiedzy o kulturze Polski z elementami e-learningu przygotowujący do egzaminu certyfikatowego. 08/2013-06/2014 80 1 398
24 Edukacja językowa i zawodowa szansą na skuteczną integrację.    Kurs języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej. 01/2014-12/2014 120 3 270 (język ogólny)

300 (język specjalistyczny)

25 Do obywatelstwa przez język. Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy obywatelskiej. 07/2014-06/2015 40 1420
26 Mama, tata, ja i mój nauczyciel. Edukacja językowo-kulturowa imigrantów: przedszkolaków oraz ich rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego szansą na sukces edukacyjny i integrację. 07/2014-06/2015 90 420
27 Kurs języka polskiego jako obcego i wiedzy o kulturze Polski z elementami e-learningu przygotowujący do egzaminu certyfikatowego. 08/2014-06/2015 80 1398
28 Edukacja – Praca – Integracja. Kurs języka polskiego dla cudzoziemców z elementami e-learningu współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa 10/2015-09/2017 140 2560
29 Projekt Polski na dobry start współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, budżetu państwa oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. 10/2015-09/2017 200 8800
30 Projekt Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Bezpieczna Przystańoraz budżetu państwa 02/2018-02/2021 1062 18936
(język ogólny)
900
(język specjalistyczny)
480
(kursy przygotowujące do egzaminu certyfikatowego B1 i B2)
RAZEM 4 283 82144

 

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18