tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

TOEIC

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI jest partnerem ETS Global w zakresie przeprowadzania egzaminów TOEIC. Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Stopień trudności pytań jest zróżnicowany, aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał. Certyfikat uzyskany po zakończeniu egzaminu ważny jest przez 2 lata.

Egzamin TOEIC składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje: rozumienie ze słuchu (100 pytań) i rozumienie tekstu pisanego (100 pytań). Rozwiązując egzamin, kandydat zaznacza na karcie odpowiedzi wybór spośród opcji A, B, C, D lub A, B i C. Punktowane są tylko poprawne odpowiedzi.

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18