tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

TELC Z POLSKIEGO

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO
TELC poziom DUAL B1/B2

 

Jeżeli chcesz potwierdzić znajomość języka polskiego na poziomie B1 lub B2
i UBIEGAĆ SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE,
zapisz się na egzamin w Centrum Egzaminacyjnym Linguae Mundi.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TELC?
✓ umożliwia ubieganie się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
✓ umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia w Polsce
✓ jest uznawany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej
✓ egzamin mogą zdawać dorośli i młodzież
✓ nie musisz deklarować poziomu, na którym chcesz zdawać egzamin, bo on określi, czy jesteś na poziomie B1 czy B2
✓ certyfikat jest ważny BEZTERMINOWO

CO WARTO WIEDZIEĆ O EGZAMINIE TELC?
✓ jest on nastawiony na umiejętność komunikacji w języku polskim
✓ odbywa się stacjonarnie w ciągu jednego dnia
• część pisemna egzaminu trwa 115 minut
• część ustna egzaminu trwa do 16 minut. Egzamin zdaje się w parach, a przygotowanie do niego trwa do 20 minut
✓ żeby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 60% z obu części egzaminu
✓ wyniki są ogłaszane po 6 tygodniach od egzaminu

 

NAJBLIŻSZY TERMIN EGZAMINU: 17.03.2024 r.

Rejestracja do 29.02!

CENA: 680 zł

 

Kolejny planowany termin: 12.05.2024 r.

Rejestracja od 01.03 do 25.04.

 

REJESTRACJA NA EGZAMIN:
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.
2. Poczekaj 2 dni na maila z informacją potwierdzającą rejestrację na egzamin i szczegółami dotyczącymi płatności.
3. Po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na egzamin, dokonaj płatności w ciągu 2 dni i prześlij potwierdzenie wpłaty na adres: a.mijas-stelmaszuk@linguaemundi.pl. Brak wpłaty w ciągu 2 dni spowoduje automatyczne usunięcie Twojego zgłoszenia!
4. Maila z potwierdzeniem przyjęcia na egzamin dostaniesz w ciągu 3 dni roboczych od przesłania potwierdzenia wpłaty.

Uwaga!!! Liczba miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu na egzamin decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH.

 

DO ZOBACZENIA NA EGZAMINIE!

 

 

 

 

Porównanie systemów certyfikacji języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2

KRYTERIUM PORÓWNANIA Egzamin TELC POLSKI DUAL

The European Language Certificates-telc

Państwowy egzamin certyfikatowy

z języka polskiego jako obcego organizowany przez

Ministerstwo Edukacji i Nauki

UZNAWALNOŚĆ Egzamin:

· umożliwia uzyskanie statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

· umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia w Polsce,

· jest uznawany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Egzamin umożliwia:

· uzyskanie  zezwolenia na pobyt stały,

· uzyskanie statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

· ubieganie się o nadanie polskiego obywatelstwa,

· ubieganie się o przyjęcie na studia w Polsce.

WIEK ZDAJĄCYCH Nie ma kryterium wieku – ten sam egzamin mogą zdawać dorośli i młodzież. Egzamin jest organizowany w dwóch grupach wiekowych:

·  w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – od 18 roku życia,

·  w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – 14-17 lat.

POZIOMY EGZAMINU Egzamin umożliwia ocenę umiejętności językowych na dwóch poziomach, a jego wynik określa poziom znajomości języka polskiego jako B1 lub B2. Egzamin jest organizowany na różnych poziomach:

· dorośli: A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2,

· dzieci i młodzież: A1 lub A2 lub B1 lub B2.

TERMINY Egzamin odbywa się w terminach ustalanych przez ośrodki egzaminacyjne, może być organizowany wiele razy w roku. Egzamin odbywa się 4 razy w roku w terminach ustalanych przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego.
ORGANIZACJA EGZAMINU Obie części egzaminu – pisemna i ustna – odbywają się jednego dnia.

Zarówno część pisemną, jak i ustną zdaje się stacjonarnie, w miejscu wyznaczonym przez ośrodek egzaminacyjny.

Egzamin odbywa się w ciągu dwóch dni: pierwszego dnia – część pisemna, drugiego dnia – część ustna.

Zarówno część pisemną , jak i ustną zdaje się stacjonarnie, w miejscu wyznaczonym przez ośrodek egzaminacyjny.

STRUKTURA i CZAS TRWANIA EGZAMINU Egzamin trwa 135 minut.

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje moduły:

·  Rozumienie ze słuchu – 25 min

·  Rozumienie tekstu pisanego – 40 min

·  Elementy języka – 20 min

·  Pisanie – 30 min

Część ustna – do 20 min

 

Część pisemną zdaje się indywidualnie.

Część ustną zdaje się w parze z innym zdającym.

Egzamin na poziomie B1 trwa 210 minut, a na poziomie B2 – 270 minut.

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje 4 sprawności:

· Rozumienie ze słuchu – do 30 min (B1), do 40 min (B2)

· Rozumienie tekstu pisanego – 40 min (B1), 60 min (B2)

· Poprawność gramatyczna – 45 min (B1), 60 min (B2)

· Pisanie – 75 min (B1), 90 min (B2)

Część ustna obejmuje 1 sprawność:

· Mówienie – do 20 min egzamin (B1 i B2)

 

Wszystkie części egzaminu zdaje się indywidualnie.

PRÓG ZALICZENIA Otrzymanie certyfikatu na poziomie B1 lub B2 zależy od częściowych wyników uzyskanych w poszczególnych modułach testowych oraz na egzaminie ustnym.

Każdy zdający, który zostanie pozytywnie oceniony na poziomie B1 na egzaminie ustnym oraz w jednym z modułów testowych, otrzymuje certyfikat telc na poziomie B1.

Każdy zdający, który zostanie pozytywnie oceniony na poziomie B2 na egzaminie ustnym oraz w jednym z modułów testowych, otrzymuje certyfikat telc na poziomie B2.

 

Zdający ocenieni poniżej poziomu B1 nie otrzymują certyfikatu.

Aby otrzymać certyfikat na poziomie B1, z każdej części egzaminu zdający musi uzyskać 50 % punktacji ogólnej.

Zdający, którzy z jednej lub więcej części uzyskają wynik poniżej 50% nie otrzymają certyfikatu.

 

Aby otrzymać certyfikat na poziomie B2, z każdej części egzaminu zdający musi uzyskać 60% punktacji ogólnej.

Zdający, którzy z jednej lub więcej części uzyskają wynik poniżej 60% nie otrzymają certyfikatu.

OCENA EGZAMINU Część ustna i moduł Pisanie są oceniane w ośrodku egzaminacyjnym przez uprawnionych egzaminatorów, a część testowa egzaminu jest sprawdzana w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym. Wszystkie części egzaminu są sprawdzane i oceniane w ośrodku egzaminacyjnym przez uprawnionych egzaminatorów.
WYNIKI Informacje o wynikach można uzyskać po 6 tygodniach od daty egzaminu. Informacje o wynikach można uzyskać po około 12 tygodniach od daty egzaminu.
CERTYFIKAT Certyfikat jest ważny bezterminowo i wydawany razem z informacją o wynikach. Certyfikat jest ważny bezterminowo i wydawany po 30 dniach od daty otrzymania wyników egzaminu.

 

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18