tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

Zaufali nam

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Roczna współpraca potwierdziła dobre przygotowanie, zaangażowanie oraz wysoką kulturę osobistą lektorów prowadzących zajęcia. Na uwagę zasługują stosowane przez Fundację podręczniki, materiały dodatkowe polecane przez lektorów, oraz stały nadzór metodyczny. Dyrektor Biura Szkolenia i Rozwoju Personelu ATM/CNS

RUCH

Wysoki stopień profesjonalizmu, elastyczność, szeroki zakres i poziom kompetencji sprawiają, że personalna współpraca z Fundacją „LINGUAE MUNDI” jest prawdziwą przyjemnością. Prezes Zarządu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Lektorów cechuje profesjonalizm, fachowość solidność, znakomite przygotowania merytoryczne i metodyczne do prowadzenia zajęć oraz wysoka kultura osobista. Ich umiejętności interpersonalne oraz stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery na zajęciach sprzyja aktywności komunikacji słuchaczy i wyraźnie podnosi ich motywację do nauki języka angielskiego. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób dorosłych zajętych pracą zawodową, dla których znajomość języka angielskiego i możliwość stosowania go w sytuacjach zawodowych jest niezwykle istotna.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Z przyjemnością pragnę poinformować, że szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, z należytą starannością i na wysokim poziomie dydaktycznym. Zadowolenie uczestników potwierdza, iż lektorzy prowadzący zajęcia wykazali się dużym doświadczeniem, umiejętnością ciekawego przekazywania wiedzy, z wyczuleniem na indywidualne potrzeby słuchaczy.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wyraża satysfakcję ze współpracy z Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” jako poważnym i godnym zaufania partnerem edukacyjnym oraz sprawdzonym Centrum Egzaminacyjnym TELC. Na uwagę zasługuje wysoki stopień profesjonalizmu, elastyczność, indywidualizacja podejścia, stosowanie najnowszych materiałów dydaktycznych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w tym własnej platformie e-learningowej. Pragniemy zaznaczyć że Fundacja w opracowanych programach nauczania uwzględnia język specyficzny zgodnie z specyfikacją naszego Urzędu.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Usługa została zrealizowana rzetelnie, uczestnicy wyrażali satysfakcję z poziomu merytorycznego i organizacyjnego szkoleń. Wysoko oceniamy profesjonalizm w dydaktyce i rzetelność Fundacji Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” w organizacji i przeprowadzeniu szkoleń oraz współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie dokumentacji dydaktycznej i rozliczeniowej Projektu. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinnie rekomenduje Fundację Nauki Języków Obcych Linguae Mundi jako solidnego partnera.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Fundacja Nauki Języków Obcych „Languae Mundi” jest wieloletnim partnerem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w dziedzinie szkoły językowych dla studentów rekrutowanych między innymi wśród pracowników służb mundurowych powołanych przez organy państwa. Fundacja „Linguae Mundi” opracowała i stosuje autorskie materiały specjalistyczne: słowniczek policyjny, materiały dydaktyczne dedykowane poszczególnym zagadnieniom specjalistycznym, zawierające materiał leksykalny. Wszystkim zainteresowanym rekomendujemy Fundację Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” jako partnera charakteryzującego się odpowiedzialnością, wysokim poziomem organizacyjnym, dydaktycznym oraz profesjonalizmem lektorskiej kadry akademickiej.

Związek Banków Polskich

Współpraca z Fundacją Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI układa się bardzo dobrze zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej. Zajęcia językowe prowadzone przez lektorów firmy w pełni odpowiadają naszym oczekiwaniom. Na szczególną uwagę zasługują również ich zaangażowanie, kreatywność oraz indywidualne podejście do słuchaczy. Fundacja LINGUAE MUNDI należycie wywiązała się z zorganizowania i przeprowadzania kursów językowych. Fundację oceniamy jako partnera gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług wykonanych w sposób fachowy i rzetelny.

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Fundacja „Linguae Mundi” opowiadała za organizację procesu dydaktycznego, dóbr kadry, autorski program aktywności językowych uczestników kursu, tematykę wykładów z literatury, językoznawstwa i wiedzy o Polsce, organizację warsztatów dziennikarskich, tanecznych, wokalnych, program turystyczny i program kulturalny. Wysoko oceniamy profesjonalizm Zespołu osób z Fundacji „Linguae Mundi” zaangażowanych w realizację Letnich Szkół Języka i Kultury Polskiej, a także autorski program nauczania języka polskiego, który łączył w sobie elementy realizatorstwa i wiedzy o kulturze polskiej, wykorzystał nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne, a przede wszystkim odpowiadał na potrzeby językowe uczestników Letniej Szkoły i gwarantował skuteczność przekładające się na postępy w nauce języka polskiego i poznawania współczesnego oblicza Polski.

Frontex

Współpraca z Fundacją Linguae Mundi układa się bardzo dobrze zarówno od strony organizacyjnej, jak i merytorycznej. Wszyscy lektorzy wykazują się wysokimi kompetencjami i posiadają doskonałe umiejętności interpersonalne. Na szczególną uwagę zasługują również ich zaangażowanie, kreatywność oraz indywidualne podejście do słuchaczy.

Makro 

Uczestnicy kursów wskazują na wysoki poziom nauczania, kompetencję lektorów oraz przyjazny klimat podczas nauki. Możliwość korzystania przez Słuchaczy z bogato wyposażonej biblioteki Centrum oraz z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu jest dodatkowym atutem.

Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater

Wieloletnia współpraca z Fundacją układa się bardzo dobrze, tak od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej. Doceniamy nie tylko profesjonalizm i rzetelność naszego Partnera, ale także otwartość na naszej potrzeby oraz wrażliwość i życzliwość, z jaką spotykamy się w kolejnych latach naszej współpracy. W pełni rekomendujemy Fundację Nauki Języków Obcych Linguae Mundi innym instytucjom jako szkołę gwarantując najwyższą jakość usługi w zakresie kształcenia językowego i międzykulturowego.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

 Firma Linguae Mundi całkowicie wywiązała się z zawartej umowy, w pełni realizując zakres szkolenia objętego zamówieniem, rzetelnie i w sposób profesjonalny. Jakość usług oceniamy na bardzo dobrą. Polecamy Fundację Linguae Mundi jako rzetelną, godną zaufania firmę szkoleniową, wykazująca się dużym profesjonalizmem oraz zaangażowania w swoim działaniu.

Bank BGŻ

Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” jest wieloletnim partnerem Banku w dziedzinie szkoleń językowych dla kierownictwa i pracowników Banku. Wszystkie założenia programowe i dydaktyczne (uczenie się, nauczanie i ocenianie) oparte są o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, opracowany przez Radę Europy. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że świadczone przez Fundację usługi szkoleniowe w pełni spełniają nasze oczekiwania.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Z ogromną przyjemnością rekomenduję Państwa szkołę innym osobom chcącym doskonalić swoje umiejętności językowe i z całym przekonaniem stwierdzam, że Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” jest instytucją godną zaufania, świadczące swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Bank Millenium

Dotychczasowa współpraca układa się dobrze; zajęcia są prowadzone na zadowalającym poziomie. Bez zarzutu jest również strona organizacyjno-informacyjna. Po raz kolejny przedłużyliśmy umowę ze Szkołą.

Bank Pekao SA

Wszystkie kursy są przygotowane pod kątem specyficznych potrzeb Banku i oparte na specjalnie przygotowanych programach. Współpraca z Fundacją jest dla naszego Banku bardzo satysfakcjonująca i zamierzamy ją kontynuować.

ING Bank Śląski

Na podkreślenie zasługuje właściwe opracowanie strony merytoryczno-dydaktycznej oferowanych szkoleń. Wysoko należy również ocenić wykazaną przez Fundację umiejętność opracowania indywidualnego profilu kształcenia. Przeprowadzone szkolenia w pełni zrealizowały założone cele, uzyskując bardzo wysokie oceny zarówno w odniesieniu do treści programowych jak i kwalifikacji wykładowców, a zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób wysoko profesjonalny.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Świadczone usługo zostały wykonane należycie i terminowo. Firma wykazała się profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz wysoką jakością świadczonych usługi szkoleniowych. W trakcie realizacji umowy współpraca układała się bardzo dobrze. Rekomendujemy Fundację Nauki Języków Obcych Linguae Mundi jako rzetelnego i terminowego organizatora szkoleń językowych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego     

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2003 roku współpracuje z Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” w zakresie grupowych i indywidualnych szkoleń językowych dla Pracowników. Ministerstwo wyraża dużą satysfakcję ze współpracy z Linguae Mundi. Potwierdzamy solidność, profesjonalizm i wysoki poziom świadczonych usług językowych. Linguae Mundi bardzo poważnie podchodzi do indywidualnych potrzeb w zakresie kształcenia każdego Słuchacza. Uczestnicy kursów wskazują na wysoki poziom nauczania, kompetencje lektorów oraz przyjemny klimat i bezstresową atmosferę podczas nauki. Bardzo pozytywna ocena szkoleń językowych realizowanych przez Fundację znalazła odbicie w bardzo dobrych wynikach Słuchaczy, którzy zdawali egzaminy międzynarodowe. Szeroki zakres i poziom kompetencji sprawiają, że z wykonach usług jesteśmy w pełni zadowoleni i gorąco polecamy je innym instytucjom.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Lektorzy Fundacji, oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych odznaczają się także wysoką kulturą osobistą, która znakomicie wpływa na atmosferę w grupach i sprzyja przełamaniu się językiem obcych. Należy również zaznaczyć, że współpraca z Fundacją Nauki Języków Obcych Linguae Mundi układa się wzorowo. Wszelkie nasze sugestie znajdowały zrozumienie i natychmiastową reakcję. Na bazie naszych doświadczeń stwierdzamy, że Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi jest godna polecenia firmom, które chciałby podnieść kwalifikacje swoich pracowników w zakresie szkolenia językowych.

Pfizer Polska

Pfizer Polska potwierdza solidność, profesjonalizm i wysoki poziom usług językowych, sprawdzany wewnętrznymi ankietami weryfikującymi satysfakcję uczestników. Wszystkim zainteresowanym rekomendujemy Fundację Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” jako partnera charakteryzującego się wysokim poziomem organizacyjnym, dydaktycznym oraz profesjonalizmem kadry lektorskiej.

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18