tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

ZAREJESTRUJ SIĘ NA EGZAMIN

  Zapraszamy do rejestracji na państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, który odbędzie się w dniach 20-21.04.2024 roku.

  Witamy w aplikacji umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dziękujemy za wybranie Centrum Egzaminacyjnego Linguae Mundi.

  Przy pomocy tego formularza zgłosi Pan/Pani zamiar przystąpienia do egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem egzaminu i zaakceptowanie jego warunków. Regulamin zawiera ważne informacje mi.in. o rejestracji, przebiegu egzaminu, zasadach komunikacji z Fundacją, wysokości i sposobie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, doręczeniu certyfikatu, a także o ewentualnym odstąpieniu od egzaminu i reklamacjach.

  Akceptuję Regulamin egzaminów

  Prosimy o staranne wypełnienie poniższych pól. Pola zaznaczone * są obowiązkowe.  B1C1
  KobietaMężczyzna  Czy konieczne jest zapewnienie udogodnień ze względu na:

  TakNie
  TakNie  Ogólna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celu rejestracji, organizacji egzaminu z języka polskiego przez Fundacje Nauki Języków Obcych, a także wywiązania się z zobowiązań prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem egzaminów i godzę

  się na zawarte w nim warunki oraz oświadczam, że przekazane dane osobowe

  są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

  Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie przez Fundację Linguae Mundi
  moich danych osobowych do celów:

  administracyjnych związanych z egzaminem
  do celów marketingowych związanych z działalnością Fundacji Liguae Mundi, która może mi przekazywać informacje marketingowe i handlowe drogą elektroniczną, telefoniczną lub listownie  Zostałem/łam poinformowany/a, że mam prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  Fundacja Linguae Mundi, z siedzibą w Warszawie, ul. M. Kopernika 17,

  która jest administratorem moich danych osobowych, jest zobowiązana do przetwarzania moich danych
  osobowych wyłącznie w oznaczonych celach w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.

  Akceptuję powyższe oświadczenie.

  W dniach 20-21.04.2024 roku planujemy organizację egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i C1.
   
  Rejestracja rozpocznie się 20.02 o godzinie 9:30.  
   
  pl=2

  Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

  Foreign Language Teaching Foundation
  ul. M. Kopernika 17
  00-359 Warszawa

  tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
  fax: 22 625 75 23

  Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
  e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
  tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18