tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

PROFIL LEKTORA

Zespół wykwalifikowanych polskich lektorów języków obcych i native speakerów prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe na wszystkich poziomach zaawansowania z języka ogólnego, biznesowego i specjalistycznego (np. prezentacje, negocjacje, spotkania/narady, konferencje).

Nasi lektorzy to filolodzy z przygotowaniem glottodydaktycznym, ludzie, których pasją jest język. Lektorzy LINGUAE MUNDI posługują się językiem obcym w sposób naturalny, znają i interesują się problematyką i terminologią ogólną i specjalistyczną. Doskonalą własny warsztat metodyczny uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach metodycznych i międzykulturowych.

Wśród nas są licencjonowani egzaminatorzy egzaminów międzynarodowych oraz tłumacze przysięgli, autorzy skryptów wydawanych na użytek kursów wewnętrznych Linguae Mundi, czy też autorzy i współautorzy publikacji. Doświadczenie w prowadzeniu kursów dla wielu (ponad 30) narodowości niezwykle poszerzyło kompetencje Zespołu, który wzbogacił się o cenne obserwacje, praktyczne rozwiązania dydaktyczne i twórczy sposób reagowania na potrzeby językowe Słuchaczy.

Wszyscy lektorzy współpracujący z Fundacją posiadają niezbędne kwalifikacje do nauczania języków obcych zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, tj.:

  1. ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie):
  • na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, lub
  • w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, lub
  1. ukończyli nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub
  2. ukończyli studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, lub
  3. ukończyli studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, lub
  4. w przypadku Native Speakerów – ukończyli studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Kreatywność, inwencja, wrażliwość i umiejętność właściwego odczytywania potrzeb i reakcji Uczestników szkoleń przez lektorów, nawiązywanie i utrzymanie przez nich dobrych relacji ze Słuchaczami, zaangażowanie w realizację zajęć, są bardzo ważne dla osiągnięcia sukcesu w procesie nauczania. Zwracamy uwagę na ten aspekt w dążeniu do wysokiej jakości szkoleń językowych.

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18