tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

Projekty aktualnie realizowane

Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”

współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  (Bezpieczna Przystań)

Czas trwania projektu: marzec 2018 r. – lipiec 2021 r.

 

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne kursy języka polskiego realizowane w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Projekt jest skierowany do obywateli państw trzecich posiadających odpowiedni dokument zezwalający na przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie kompetencji obywateli państw trzecich w zakresie znajomości języka polskiego, rynku pracy, wiedzy obywatelskiej, polskiej kultury i historii.

W ramach projektu oferujemy:

  • kursy języka polskiego ogólnego na poziomach: A1-C2, połączone z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej 

cel: doskonalenie sprawności językowych cudzoziemców, zapoznanie ich z polską kulturą i historią, umożliwienie oraz wdrożenie słuchaczy w samokształcenie

  • kursy adaptacyjne w formie wykładów i warsztatów :

cel: przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, ekonomicznym i obywatelskim, wiedza na temat regulacji prawnych, przygotowanie beneficjentów do poszukiwania pracy: warsztaty: Prawo pracy; ABC obywatela; warsztaty z wiedzy międzykulturowej; Moje dziecko w polskiej szkole – warsztaty i wykłady

  • kursy specjalistycznych odmian języka polskiego 

cel: przygotowanie do wykonywania, znalezienia i podjęcia właściwej pracy

  • kursy przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego + zgłoszenia na egzamin dla beneficjentów uczęszczających na kurs przygotowujący 

cel: otrzymanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego przez cudzoziemców z grupy docelowej

  • kursy języka polskiego z elementami kultury i historii Polski dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i kursy języka polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym  
  • specjalistyczne szkolenia językowe poprzedzone badaniem poziomu kompetencji językowych dla pracowników związanych zawodowo z obsługą cudzoziemców 

cel: podniesienie kompetencji językowych w językach: angielskim, rosyjskim, ukraińskim, francuskim  i innym do wyboru, w zakresie języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego

  • specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi klienta wielokulturowego dla pracowników polityki społecznej oraz pracowników socjalnych   
  • szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych z zakresu kompetencji międzykulturowych i ich wykorzystania w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego  
  • kurs na kandydatów na asystentów szkolnych/kulturowych 

 

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18