tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

Projekty aktualnie realizowane

Projekt „Wspieramy cudzoziemców na Mazowszu”

współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  (Bezpieczna Przystań)

oraz budżetu państwa

Czas trwania projektu: lipiec 2021 r. – grudzień 2022 r.

 

Projekt jest skierowany do obywateli państw trzecich posiadających odpowiedni dokument zezwalający na przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie kompetencji obywateli państw trzecich w zakresie znajomości języka polskiego oraz polskiej kultury, historii i polskich realiów.

W ramach projektu oferujemy:

  • kursy języka polskiego ogólnego dla dorosłych na poziomach: A1-C2, połączone z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej 

cel: doskonalenie sprawności językowych cudzoziemców, zapoznanie ich z polską kulturą, historią i polskimi realiami, umożliwienie oraz wdrożenie słuchaczy w samokształcenie

  • kursy specjalistycznych odmian języka polskiego 

cel: językowe przygotowanie do wykonywania, znalezienia i podjęcia właściwej pracy

  • kursy przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego

cel: otrzymanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego przez cudzoziemców z grupy docelowej

  • kursy języka polskiego z elementami kultury i historii Polski dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i kursy języka polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym

cel: wspieranie dzieci i młodzieży cudzoziemskiej w procesie edukacji szkolnej w języku polskim

  • wsparcie studentów cudzoziemskich odbywających naukę w Polsce – warsztaty

cel: językowe przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz do samodzielnego stawiania pierwszych kroków naukowych i kroków na polskim rynku pracy

  • specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi klienta wielokulturowego dla pracowników polityki społecznej oraz pracowników socjalnych  
  • szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych z zakresu kompetencji międzykulturowych i ich wykorzystania w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego 

 

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18