tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

Projekty aktualnie realizowane

Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”

współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

Czas trwania projektu: marzec 2018 r. – luty 2021 r.

 

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne kursy języka polskiego realizowane w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Projekt jest skierowany do obywateli państw trzecich posiadających odpowiedni dokument zezwalający na przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie kompetencji obywateli państw trzecich w zakresie znajomości języka polskiego, rynku pracy, wiedzy obywatelskiej, polskiej kultury i historii.

W ramach projektu oferujemy:

  • kursy języka polskiego ogólnego na poziomach: A1-C2, połączone z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej 

cel: doskonalenie sprawności językowych cudzoziemców, zapoznanie ich z polską kulturą i historią, umożliwienie oraz wdrożenie słuchaczy w samokształcenie

  • kursy adaptacyjne w formie wykładów i warsztatów :

cel: przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, ekonomicznym i obywatelskim, wiedza na temat regulacji prawnych, przygotowanie beneficjentów do poszukiwania pracy: warsztaty: Prawo pracy; ABC obywatela; warsztaty z wiedzy międzykulturowej; Moje dziecko w polskiej szkole – warsztaty i wykłady

  • kursy specjalistycznych odmian języka polskiego 

cel: przygotowanie do wykonywania, znalezienia i podjęcia właściwej pracy

  • kursy przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego + zgłoszenia na egzamin dla beneficjentów uczęszczających na kurs przygotowujący 

cel: otrzymanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego przez cudzoziemców z grupy docelowej

  • kursy języka polskiego z elementami kultury i historii Polski dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i kursy języka polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym  
  • specjalistyczne szkolenia językowe poprzedzone badaniem poziomu kompetencji językowych dla pracowników związanych zawodowo z obsługą cudzoziemców 

cel: podniesienie kompetencji językowych w językach: angielskim, rosyjskim, ukraińskim, francuskim  i innym do wyboru, w zakresie języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego

  • specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi klienta wielokulturowego dla pracowników polityki społecznej oraz pracowników socjalnych   
  • szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych z zakresu kompetencji międzykulturowych i ich wykorzystania w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego  
  • kurs na kandydatów na asystentów szkolnych/kulturowych 

 

Na kursy/warsztaty należy zapisywać się osobiście z aktualnym dokumentem umożliwiającym pobyt w Polsce. Od dnia 01.08.2018 r. zapraszamy do nowej siedziby Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi – ul. M. Kopernika 17, Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00. UWAGA! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, nie przyjmujemy zapisów na kursy języka polskiego ogólnego na poziomach A1-C2. 

 

PLAN KURSÓW ADAPTACYJNYCH w projekcie „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”

współfinansowanym z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa (Bezpieczna Przystań)

LIPIEC 2018
DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LICZBA GODZIN (po 45 min) NAZWISKO PROWADZĄCEGO TYTUŁ ZAJĘĆ
14.07 sobota 9.00-11.15 3 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. I
11.30-13.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. I
18.07 środa 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
23.07 poniedziałek 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. III
28.07 sobota 9.00-10.30 2 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. II
10.45-13.00 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. IV
30.07 poniedziałek 9.00-13.00 5 p. Katarzyna Ludwiniak Moje dziecko w polskiej szkole
4.08 sobota – ul. Grażyny 13/15 9.00-12.45 5 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty, cz. I
18.08 sobota – ul. Grażyny 13/15 9.00-12.45 5 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty, cz. II

 

sierpień 2018, nowy adres: Grażyny 13/15
DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LICZBA GODZIN (po 45 min) NAZWISKO PROWADZĄCEGO TYTUŁ ZAJĘĆ
11.08 sobota 9.00-11.15 3 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. I
13.08 poniedziałek 17.30-19.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
20.08 poniedziałek 17.30-19.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. III
25.08 sobota 9.00-10.30 2 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. II
10.45-13.45 4 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. IV
11.08 sobota 11.30-15.15 5 p. Katarzyna Ludwiniak Moje dziecko w polskiej szkole
4.08 – odrabianie zajęć lipcowych sobota 9.00-17.30 10 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty
18.08 sobota 9.00-17.30 10 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty
 

 

WRZESIEŃ 2018
DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LICZBA GODZIN (po 45 min) NAZWISKO PROWADZĄCEGO TYTUŁ ZAJĘĆ
8.09 sobota 9.00-11.15 3 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. I
11.30-13.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
12.09 środa 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
15.09 sobota 9.00-17.30 10 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty
17.09 poniedziałek 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. III
22.09 sobota 9.00-10.30 2 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. II
10.45-13.00 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. IV
29.09 sobota 9.00-13.00 5 p. Katarzyna Ludwiniak Moje dziecko w polskiej szkole

 

PAŹDZIERNIK 2018
DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LICZBA GODZIN (po 45 min) NAZWISKO PROWADZĄCEGO TYTUŁ ZAJĘĆ
6.10 sobota 9.00-11.15 3 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. I
11.30-13.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
10.10 środa 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
13.10 sobota 9.00-10.30 2 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. II
10.45-13.00 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. IV
15.10 poniedziałek 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. III
20.10 sobota 9.00-17.30 10 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty
27.10 sobota 9.00-12.45 5 p. Katarzyna Ludwiniak Moje dziecko w polskiej szkole
 

 

LISTOPAD 2018 nowy adres: Grażyny 13/15, s. 209 II piętro
DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LICZBA GODZIN (po 45 min) NAZWISKO PROWADZĄCEGO TYTUŁ ZAJĘĆ
5.11 poniedziałek 17.30-19.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. I
12.11 poniedziałek 17.30-19.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
14.11 środa 17.30-19.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. III
17.11 sobota 9.00-17.30 10 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty
19.11 poniedziałek 17.30-18.15 1 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. IV
18.15-19.45 2 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. I
21.11 środa 17.30-19.45 3 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. II
24.11 sobota 9.00-13.00 5 p. Katarzyna Ludwiniak Moje dziecko w polskiej szkole

 

GRUDZIEŃ 2018 nowy adres: Grażyny 13/15, s. 209 II piętro
DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LICZBA GODZIN (po 45 min) NAZWISKO PROWADZĄCEGO TYTUŁ ZAJĘĆ
1.12 sobota 9.00-12.00 4 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. I
12.15-14.30 3 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. I
3.12 poniedziałek 17.30-19.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
5.12 środa 17.30-19.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. III
10.12 poniedziałek 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. II
8.12 sobota 9.00-17.30 10 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty
15.12 sobota 9.00-13.00 5 p. Katarzyna Ludwiniak Moje dziecko w polskiej szkole

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18