tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

Projekty aktualnie realizowane

Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa (Bezpieczna Przystań)

Czas trwania projektu: marzec 2018 r. – luty 2021 r.

 

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne kursy języka polskiego realizowane w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa (Bezpieczna Przystań).

Projekt jest skierowany do obywateli państw trzecich posiadających odpowiedni dokument zezwalający na przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie kompetencji obywateli państw trzecich w zakresie znajomości języka polskiego, rynku pracy, wiedzy obywatelskiej, polskiej kultury i historii.

W ramach projektu oferujemy:

  • kursy języka polskiego ogólnego na poziomach: A1-C2, połączone z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej 

cel: doskonalenie sprawności językowych cudzoziemców, zapoznanie ich z polską kulturą i historią, umożliwienie oraz wdrożenie słuchaczy w samokształcenie

  • kursy adaptacyjne w formie wykładów i warsztatów :

cel: przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, ekonomicznym i obywatelskim, wiedza na temat regulacji prawnych, przygotowanie beneficjentów do poszukiwania pracy: warsztaty: Prawo pracy; ABC obywatela; warsztaty z wiedzy międzykulturowej; Moje dziecko w polskiej szkole – warsztaty i wykłady

  • kursy specjalistycznych odmian języka polskiego 

cel: przygotowanie do wykonywania, znalezienia i podjęcia właściwej pracy

  • kursy przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego + zgłoszenia na egzamin dla beneficjentów uczęszczających na kurs przygotowujący 

cel: otrzymanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego przez cudzoziemców z grupy docelowej

  • kursy języka polskiego z elementami kultury i historii Polski dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i kursy języka polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym  
  • specjalistyczne szkolenia językowe poprzedzone badaniem poziomu kompetencji językowych dla pracowników związanych zawodowo z obsługą cudzoziemców 

cel: podniesienie kompetencji językowych w językach: angielskim, rosyjskim, ukraińskim, francuskim  i innym do wyboru, w zakresie języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego

  • specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi klienta wielokulturowego dla pracowników polityki społecznej oraz pracowników socjalnych   
  • szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych z zakresu kompetencji międzykulturowych i ich wykorzystania w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego  
  • kurs na kandydatów na asystentów szkolnych/kulturowych 

 

Na kursy/warsztaty należy zapisywać się osobiście z aktualnym dokumentem umożliwiającym pobyt w Polsce. Od dnia 01.08.2018 r. zapraszamy do nowej siedziby Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi – ul. M. Kopernika 17, Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00. UWAGA! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, nie przyjmujemy zapisów na kursy języka polskiego ogólnego na poziomach A1-C2. 

 

PLAN KURSÓW ADAPTACYJNYCH w projekcie „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”

współfinansowanym z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa (Bezpieczna Przystań)

LIPIEC 2018
DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LICZBA GODZIN (po 45 min) NAZWISKO PROWADZĄCEGO TYTUŁ ZAJĘĆ
14.07 sobota 9.00-11.15 3 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. I
11.30-13.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. I
18.07 środa 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
23.07 poniedziałek 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. III
28.07 sobota 9.00-10.30 2 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. II
10.45-13.00 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. IV
30.07 poniedziałek 9.00-13.00 5 p. Katarzyna Ludwiniak Moje dziecko w polskiej szkole
4.08 sobota – ul. Grażyny 13/15 9.00-12.45 5 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty, cz. I
18.08 sobota – ul. Grażyny 13/15 9.00-12.45 5 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty, cz. II

 

sierpień 2018, nowy adres: Grażyny 13/15
DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LICZBA GODZIN (po 45 min) NAZWISKO PROWADZĄCEGO TYTUŁ ZAJĘĆ
11.08 sobota 9.00-11.15 3 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. I
13.08 poniedziałek 17.30-19.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
20.08 poniedziałek 17.30-19.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. III
25.08 sobota 9.00-10.30 2 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. II
10.45-13.45 4 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. IV
11.08 sobota 11.30-15.15 5 p. Katarzyna Ludwiniak Moje dziecko w polskiej szkole
4.08 – odrabianie zajęć lipcowych sobota 9.00-17.30 10 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty
18.08 sobota 9.00-17.30 10 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty
 

 

WRZESIEŃ 2018
DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LICZBA GODZIN (po 45 min) NAZWISKO PROWADZĄCEGO TYTUŁ ZAJĘĆ
8.09 sobota 9.00-11.15 3 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. I
11.30-13.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
12.09 środa 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
15.09 sobota 9.00-17.30 10 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty
17.09 poniedziałek 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. III
22.09 sobota 9.00-10.30 2 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. II
10.45-13.00 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. IV
29.09 sobota 9.00-13.00 5 p. Katarzyna Ludwiniak Moje dziecko w polskiej szkole

 

PAŹDZIERNIK 2018
DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY LICZBA GODZIN (po 45 min) NAZWISKO PROWADZĄCEGO TYTUŁ ZAJĘĆ
6.10 sobota 9.00-11.15 3 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. I
11.30-13.45 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
10.10 środa 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. II
13.10 sobota 9.00-10.30 2 p. Adam Chmura ABC Obywatela, cz. II
10.45-13.00 3 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. IV
15.10 poniedziałek 17.30-19.00 2 p. Adam Chmura Prawo Pracy, cz. III
20.10 sobota 9.00-17.30 10 p. Zuzanna Rejmer Wielokulturowość – warsztaty
27.10 sobota 9.00-12.45 5 p. Katarzyna Ludwiniak Moje dziecko w polskiej szkole

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18