tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Nowe narzędzia i metody glottodydaktyczne

 

                                                           

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi w dniach 16.09-15.12.2020 r. realizowała projekt pod tytułem Nowe narzędzia i metody glottodydaktyczne – wsparcie nauczania języka przyrodniczego dzieci z doświadczeniem migracji i ich nauczycieli w ramach konkursu Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi. 

Projekt składał się z dwóch części.

Pierwsza część zadania polegała na opracowaniu kompleksowych materiałów dydaktycznych do nauki przyrody dla uczniów klasy IV: testu badającego poziom znajomości języka przyrody, programu nauczania języka edukacji szkolnej oraz 40 kart pracy wprowadzających ucznia w alfabet łaciński (nauka pisania i czytania) z wykorzystaniem słownictwa przyrodniczego z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji w klasie IV. Powstały one w oparciu o obowiązującą Podstawę programową, szczegółową analizę podręczników wraz z ćwiczeniami w tych klasach (Nowa Era, WSiP, Mac) oraz dołączonych do nich proponowanych programów wraz z testami sprawdzającymi opanowanie materiału. Celem bezpośrednim kart pracy miało być przede wszystkim rozwijanie języka edukacji – przyrody i biologii,  celem pośrednim nabywanie wiedzy z jego zakresu.

Drugą częścią projektu było zorganizowanie dla 20 nauczycieli przyrody warsztatów wdrażających opracowane materiały dydaktyczne. Założonymi celami szkolenia było: wprowadzenie w tematykę pedagogiki międzykulturowej w aspekcie nauczania przyrody, zapoznanie z założeniami językowymi programu oraz konstrukcją kart pracy, prezentacja spójności kart z Podstawą programową oraz treściami kształcenia w podręcznikach, instruktaż przeprowadzania testu plasującego i interpretowania jego wyników, prezentacja metod i technik dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z kartami. Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu możliwa była ewaluacja powstałych pomocy dydaktycznych.

Przygotowane materiały dydaktyczne pozwolą uczniom z doświadczeniem migracji:

 •  uniknąć wykluczenia podczas zajęć lekcyjnych z przyrody, które zazwyczaj wynikają z powodu słabego stopnia opanowania polszczyzny lub jej całkowitej nieznajomości;
 •  oswoić się z językiem polskim/ lub pogłębić jego znajomość poprzez poznawanie języka edukacji przyrodniczej;
 •  wyrównać szanse edukacyjne;
 • stopniowo aktywnie uczestniczyć w regularnych zajęciach przedmiotowych z rodzimymi użytkownikami języka polskiego;
 •  korzystać w przyszłości z podręczników i zeszytów ćwiczeń wykorzystywanych przez nauczyciela w danej placówce edukacyjnej.

Przygotowane materiały dydaktyczne oraz udział w metodycznym szkoleniu wdrażającym pozwolą nauczycielom przyrody:

 •  popatrzeć na świat przyrody oczami dziecka z odmiennego kręgu kulturowego oraz obszaru geograficznego;
 •  zrozumieć istotę problemów językowych dzieci z doświadczeniem migracyjnym na lekcjach przyrody;
 • poznać sposoby oceniania poziomu znajomości języka przyrody;
 • poznać metody i techniki nauczania uczniów z doświadczeniem migracyjnym języka przyrody podczas zajęć przedmiotowych;
 • pracować efektywniej z uczniem na zajęciach przyrodniczych.

Materiały powstałe w ramach projektu Nowe narzędzia i metody glottodydaktyczne – wsparcie nauczania języka przyrodniczego dzieci z doświadczeniem migracji i ich nauczycieli można pobrać klikając w poniższe odnośniki:

 1. Test (dr Beata Katarzyna Jędryka)
 2. Program (Sylwia Chrostowska-Gałązka)
 3. Karty pracy (Katarzyna Cisek, Katarzyna Chamienia, Sylwia Chrostowska-Gałązka, dr Beata Katarzyna Jędryka, Katarzyna Żoch)

 

 

 

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18