tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

NASZE PUBLIKACJE

Polski na dobry start

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka polskiego jako obcego (poziom A1)

Beata K. Jędryka, Marta Buława, Anna Mijas

Publikacja jest uzupełnieniem podręcznika Polski na dobry start. To propozycja dodatkowych ćwiczeń, które w ciekawy i atrakcyjny sposób utrwalają materiał leksykalno-gramatyczny wprowadzony
w każdym module. Zawarte w Zeszycie ćwiczeń zadania rozwijają poszczególne sprawności uczącego się, przede wszystkim w zakresie słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisania. Ćwiczenia mogą być wykorzystywane wspomagająco na lekcji lub przeznaczone do samodzielnej pracy w domu.

 

Polski na dobry start

Test wstępny i ankieta potrzeb językowych

Samanta Busiło

Nowoczesne, profesjonalne narzędzie dydaktyczne służące do oceny kompetencji i potrzeb językowych osób, które planują naukę języka polskiego. Test diagnostyczno-plasujący opiera się na standardach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Składa się z części pisemnej, sprawdzającej znajomość leksyki, gramatyki, umiejętność rozumienia tekstów i pisania, oraz części ustnej. Ankieta wstępna służy ustaleniu poziomu kompetencji ogólnych i potrzeb językowych cudzoziemca, co pozwoli określić profil słuchacza i dobrze zaplanować jego rozwój językowy.

 

Polski na dobry start

Program kursu języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej

Iwona Lewandowska

Jest to nowatorski program kursu języka polskiego adresowanego do dorosłych cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oparty jest na badaniu potrzeb i kompetencji językowych tej grupy oraz wieloletnim doświadczeniu Fundacji Linguae Mundi w prowadzeniu kursów językowych dla uchodźców i migrantów. Autorka charakteryzuje profil słuchacza i opisuje specyfikę pracy z osobami pozostającymi w procesie preintegracji, które zaczynają naukę języka polskiego na poziomie A1 według skali Systemu Opisu Kształcenia Językowego, następnie określa cele edukacyjne, treści oraz strategie dydaktyczne dostosowane do potrzeb tych osób. Program był ewaluowany na kursach języka polskiego prowadzonych w grupach zróżnicowanych między innymi pod względem kraju pochodzenia słuchaczy, języka pośrednika w komunikacji, doświadczenia w nauce języka polskiego i długości pobytu w Polsce.

 

Polski na dobry start

Testy podsumowujące

Anna Mijas, Magdalena Grützmacher

W publikacji zawarte są propozycje testów, które mogą być przeprowadzone na zakończenie kursów opartych na serii pomocy dydaktycznych Polski na dobry start. Oba znajdujące się tu testy są spójne z programem i założeniami metodycznymi podręcznika Polski na dobry start. Pierwszy test  podsumowuje materiał wprowadzony w kursie wstępnym Pierwsze spotkanie, drugi zamyka kurs podstawowy Z polskim na co dzień. Test ten jest zgodny ze standardami  Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i może również być wykorzystywany autonomicznie jako test biegłości na poziomie A1.

 

Polski na dobry start

Poradnik metodyczny

Beata K. Jędryka, Marta Buława, Anna Mijas

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dla nauczyciela, jak pracować z serią pomocy Polski na dobry start, a także przykładowe scenariusze lekcji oparte na tych materiałach. W Poradniku znajdują się również propozycje gier i zabaw językowych, będących uzupełnieniem każdego modułu podręcznika
i zeszytu ćwiczeń Polski na dobry start oraz karty pracy z ćwiczeniami powtórzeniowymi. Ćwiczenia te mogą pełnić funkcję testów sprawdzających stopień opanowania poszczególnych sprawności po realizacji każdego modułu.

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18