tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Konkurs na stanowisko trenera z międzykulturowości

W związku z realizacja projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ogłasza konkurs na stanowisko trenera z międzykulturowości.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli trenera z międzykulturowości w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa i w ramach pełnionej roli przeprowadzenia 340 godz. szkoleniowych (1 godz. szkoleniowa = 45 min.) z zakresu międzykulturowości.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby stanowisk, w przypadku większej liczby kandydatów z maksymalna liczbą punktów.
 3. Projekt realizowany jest w okresie od marca 2018 roku do końca lutego 2021 roku.
 4. Uczestnikami szkoleń będą cudzoziemcy spełniający warunki przynależności do grupy docelowej projektu, gdzie zdecydowana większość to osoby dorosłe.
 5. Szkolenia prowadzone będą dla 1 – 2 grup miesięcznie.
 6. W każdym miesiącu dla jednej grupy realizowane będzie 10 godz. szkoleniowych z zakresu międzykulturowości.
 7. Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.00 – 21.00.
 8. Liczebność grup nie powinna przekraczać 20 osób.
 9. Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.
 10. Zamówienie realizowane będzie na terenie Warszawy.

 

Termin obowiązywania umowy: lipiec 2018 – luty 2021

Liczba stanowisk: 1

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia międzykulturowa),
 2. Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w charakterze trenera międzykulturowości (wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych) dla różnych grup odbiorców (Polacy i cudzoziemcy – młodzież, studenci, dorośli pracujący, bezrobotni),
 3. Minimum 2 letnie doświadczenie pracy/współpracy trenerskiej z organizacjami pozarządowymi i instytucjami pomocowymi,
 4. Płynna znajomość języka angielskiego.

Kwalifikacje pożądane:

 1. komunikatywna znajomość co najmniej dwóch  języków obcych,
 2. praca trenerska w zróżnicowanym środowisku międzykulturowym (imigranci ekonomiczni, imigranci wysokokwalifikowani – pracownicy firm, ekspaci etc.,
 3. wysokie umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i międzykulturowe.

 

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1).
 2. Do oferty należy załączyć aktualne CV, z którego wynikać będzie spełnienie wymaganych kwalifikacji.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 lipca 2018 do godz. 16:00.
  – osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02 – 078    Warszawa
  – pocztą elektroniczną na adres: a.sajkowski@linguaemundi.pl

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie roli trenera międzykulturowości nr Z.03.2018

Wzór formularza cenowego znajduje się tutaj Załącznik nr 1 – załącznik nr 1 – formularz ofertowy trener międzykulturowości

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18