tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka polskiego jako obcego 16-11-2018

16 Listopad 2018

W związku z realizacja projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ogłasza konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka polskiego jako obcego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Działanie A. Pełnienie roli lektora/lektorki języka polskiego jako obcego w kursach języka polskiego ogólnego w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa w od 1 do 4 grupach językowych w każdym roku realizacji projektu (2 lata), gdzie każda grupa realizuje 120 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby stanowisk, w przypadku większej liczby kandydatów z maksymalna liczbą punktów.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość przydzielenia lektorowi realizacji zajęć w większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczbie grup, w zależności od harmonogramu realizowanych zajęć, wynikającego z preferencji uczestników kursu.
 • Projekt realizowany jest w okresie od marca 2018 roku do końca lutego 2021 roku.
 • Uczestnikami zajęć będą cudzoziemcy spełniający warunki przynależności do grupy docelowej projektu, gdzie zdecydowana większość to osoby dorosłe.
 • Przewidywana częstotliwość zajęć dla większości grup to 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć.
 • Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.00 – 21.00.
 • Zajęcia w grupach prowadzone będą na poziomach od A0 do C1.
 • Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 osób.
 • Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.
 • Zamówienie realizowane będzie na terenie Warszawy.

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego,
 • systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w oparciu o wzory przekazane przez koordynatora kursów oraz metodyka kursów,
 • przygotowanie i uczestnictwo w wyjściach kulturalnych,
 • pomoc przy organizacji imprez i wydarzeń projektowych np. Wieczory Narodów, wieczory z polską kinematografią,
 • współpraca z koordynatorem kursów i metodykiem kursów przy działaniach, w które zaangażowani są beneficjenci projektu.

 

Termin obowiązywania umowy: listopad 2018 – luty 2021

Liczba stanowisk: 5

 1. Działanie B. Pełnienie roli lektora/lektorki języka polskiego jako obcego w kursach specjalistycznych odmian języka polskiego w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa w od 1 do 2 grupach językowych w każdym roku realizacji projektu (2 lata), gdzie każda grupa realizuje 100 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby stanowisk, w przypadku większej liczby kandydatów z maksymalna liczbą punktów.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość przydzielenia lektorowi realizacji zajęć w większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczbie grup, w zależności od harmonogramu realizowanych zajęć, wynikającego z preferencji uczestników kursu.
 • Projekt realizowany jest w okresie od marca 2018 roku do końca lutego 2021 roku.
 • Uczestnikami zajęć będą cudzoziemcy spełniający warunki przynależności do grupy docelowej projektu, gdzie zdecydowana większość to osoby dorosłe.
 • Przewidywana częstotliwość zajęć dla większości grup to 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć.
 • Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.00 – 21.00.
 • Zajęcia w grupach prowadzone będą na poziomach od A2 do C1.
 • Liczebność grup nie powinna przekraczać 8 osób.
 • Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.
 • Zamówienie realizowane będzie na terenie Warszawy.

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego,
 • systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w oparciu o wzory przekazane przez koordynatora kursów oraz metodyka kursów,
 • współpraca z koordynatorem kursów i metodykiem kursów przy działaniach, w które zaangażowani są beneficjenci projektu.

 

Termin obowiązywania umowy: listopad 2018 – luty 2021

Liczba stanowisk: 2

 1. Działanie C. Pełnienie roli lektora/lektorki języka polskiego jako obcego w kursach przygotowujących do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa w od 1 do 2 grupach językowych w każdym roku realizacji projektu (2 lata), gdzie każda grupa realizuje 40 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby stanowisk, w przypadku większej liczby kandydatów z maksymalna liczbą punktów.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość przydzielenia lektorowi realizacji zajęć w większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczbie grup, w zależności od harmonogramu realizowanych zajęć, wynikającego z preferencji uczestników kursu.
 • Projekt realizowany jest w okresie od marca 2018 roku do końca lutego 2021 roku.
 • Uczestnikami zajęć będą cudzoziemcy spełniający warunki przynależności do grupy docelowej projektu, gdzie zdecydowana większość to osoby dorosłe.
 • Przewidywana częstotliwość zajęć dla większości grup to 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć.
 • Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.00 – 21.00.
 • Zajęcia w grupach prowadzone będą na poziomach od A2 do C1.
 • Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 osób.
 • Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.
 • Zamówienie realizowane będzie na terenie Warszawy.

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego,
 • systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w oparciu o wzory przekazane przez koordynatora kursów oraz metodyka kursów,
 • współpraca z koordynatorem kursów i metodykiem kursów przy działaniach, w które zaangażowani są beneficjenci projektu.

 

Termin obowiązywania umowy: listopad 2018 – luty 2021

Liczba stanowisk: 2

 1. Działanie D. Pełnienie roli lektora/lektorki języka polskiego jako obcego w kursach języka polskiego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa w od 1 do 2 grupach językowych w każdym roku realizacji projektu (2 lata), gdzie każda grupa realizuje 90 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby stanowisk, w przypadku większej liczby kandydatów z maksymalna liczbą punktów.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość przydzielenia lektorowi realizacji zajęć w większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczbie grup, w zależności od harmonogramu realizowanych zajęć, wynikającego z preferencji uczestników kursu.
 • Projekt realizowany jest w okresie od marca 2018 roku do końca lutego 2021 roku.
 • Uczestnikami zajęć będą cudzoziemcy spełniający warunki przynależności do grupy docelowej projektu.
 • Przewidywana częstotliwość zajęć dla większości grup to 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, jednak dopuszcza się zmianę częstotliwości zajęć.
 • Zajęcia prowadzone będą w godz. 7.00 – 21.00.
 • Zajęcia w grupach prowadzone będą na poziomach od A1 do C1.
 • Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 osób.
 • Terminy zajęć będą uzależnione od preferencji uczestników kursu.
 • Zamówienie realizowane będzie na terenie Warszawy.

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego,
 • systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w oparciu o wzory przekazane przez koordynatora kursów oraz metodyka kursów,
 • współpraca z koordynatorem kursów i metodykiem kursów przy działaniach, w które zaangażowani są beneficjenci projektu.

 

Termin obowiązywania umowy: listopad 2018 – luty 2021

Liczba stanowisk: 1

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 1. Stopień magistra filologii polskiej lub neofilologii,
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Kwalifikacje pożądane:

 1. Doświadczenie w pracy z grupą wielokulturową,
 2. Znajomość pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego.

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1) – dopuszcza się złożenie oferty na jedno lub więcej działań wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
 2. Do oferty należy załączyć aktualne CV, z którego wynikać będzie spełnienie wymaganych kwalifikacji.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 listopada 2018 roku do godz. 15.00 .

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

– pocztą elektroniczną na adres a.sajkowski@linguaemundi.pl

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj Ogloszenie_o_zatrudnieniu do roli lektora w projekcie MUW XI 2018.

Wzór formularza cenowego znajduje się tutaj Załącznik nr 1 – załącznik nr 1 – formularz ofertowy lektor j. polskiego XI 2018.

 

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18