tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

  • Odwiedź nas  

Egzamin B1? Teraz masz wybór!

Czy wiesz, że jeśli chcesz potwierdzić znajomość języka polskiego na poziomie B1 lub B2, teraz możesz wybrać między dwoma systemami egzaminacyjnymi?

Sprawdź, czym się różnią i zdecyduj, który wybierzesz.

 

Porównanie systemów certyfikacji języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2

KRYTERIUM PORÓWNANIA Egzamin TELC POLSKI DUAL

The European Language Certificates-telc

Państwowy egzamin certyfikatowy

z języka polskiego jako obcego organizowany przez

Ministerstwo Edukacji i Nauki

UZNAWALNOŚĆ Egzamin:

· umożliwia uzyskanie statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

· umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia w Polsce,

· jest uznawany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Egzamin umożliwia:

· uzyskanie  zezwolenia na pobyt stały,

· uzyskanie statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

· ubieganie się o nadanie polskiego obywatelstwa,

· ubieganie się o przyjęcie na studia w Polsce.

WIEK ZDAJĄCYCH Nie ma kryterium wieku – ten sam egzamin mogą zdawać dorośli i młodzież. Egzamin jest organizowany w dwóch grupach wiekowych:

·  w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – od 18 roku życia,

·  w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – 14-17 lat.

POZIOMY EGZAMINU Egzamin umożliwia ocenę umiejętności językowych na dwóch poziomach, a jego wynik określa poziom znajomości języka polskiego jako B1 lub B2. Egzamin jest organizowany na różnych poziomach:

· dorośli: A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2,

· dzieci i młodzież: A1 lub A2 lub B1 lub B2.

TERMINY Egzamin odbywa się w terminach ustalanych przez ośrodki egzaminacyjne, może być organizowany wiele razy w roku. Egzamin odbywa się 4 razy w roku w terminach ustalanych przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego.
ORGANIZACJA EGZAMINU Obie części egzaminu – pisemna i ustna – odbywają się jednego dnia.

Zarówno część pisemną, jak i ustną zdaje się stacjonarnie, w miejscu wyznaczonym przez ośrodek egzaminacyjny.

Egzamin odbywa się w ciągu dwóch dni: pierwszego dnia – część pisemna, drugiego dnia – część ustna.

Zarówno część pisemną , jak i ustną zdaje się stacjonarnie, w miejscu wyznaczonym przez ośrodek egzaminacyjny.

STRUKTURA i CZAS TRWANIA EGZAMINU Egzamin trwa 135 minut.

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje moduły:

·  Rozumienie ze słuchu – 25 min

·  Rozumienie tekstu pisanego – 40 min

·  Elementy języka – 20 min

·  Pisanie – 30 min

Część ustna – do 20 min

 

Część pisemną zdaje się indywidualnie.

Część ustną zdaje się w parze z innym zdającym.

Egzamin na poziomie B1 trwa 210 minut, a na poziomie B2 – 270 minut.

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje 4 sprawności:

· Rozumienie ze słuchu – do 30 min (B1), do 40 min (B2)

· Rozumienie tekstu pisanego – 40 min (B1), 60 min (B2)

· Poprawność gramatyczna – 45 min (B1), 60 min (B2)

· Pisanie – 75 min (B1), 90 min (B2)

Część ustna obejmuje 1 sprawność:

· Mówienie – do 20 min egzamin (B1 i B2)

 

Wszystkie części egzaminu zdaje się indywidualnie.

PRÓG ZALICZENIA Otrzymanie certyfikatu na poziomie B1 lub B2 zależy od częściowych wyników uzyskanych w poszczególnych modułach testowych oraz na egzaminie ustnym.

Każdy zdający, który zostanie pozytywnie oceniony na poziomie B1 na egzaminie ustnym oraz w jednym z modułów testowych, otrzymuje certyfikat telc na poziomie B1.

Każdy zdający, który zostanie pozytywnie oceniony na poziomie B2 na egzaminie ustnym oraz w jednym z modułów testowych, otrzymuje certyfikat telc na poziomie B2.

 

Zdający ocenieni poniżej poziomu B1 nie otrzymują certyfikatu.

Aby otrzymać certyfikat na poziomie B1, z każdej części egzaminu zdający musi uzyskać 50 % punktacji ogólnej.

Zdający, którzy z jednej lub więcej części uzyskają wynik poniżej 50% nie otrzymają certyfikatu.

 

Aby otrzymać certyfikat na poziomie B2, z każdej części egzaminu zdający musi uzyskać 60% punktacji ogólnej.

Zdający, którzy z jednej lub więcej części uzyskają wynik poniżej 60% nie otrzymają certyfikatu.

OCENA EGZAMINU Część ustna jest oceniana w ośrodku egzaminacyjnym przez uprawnionych egzaminatorów, a część testowa i moduł Pisanie są sprawdzane w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym. Wszystkie części egzaminu są sprawdzane i oceniane w ośrodku egzaminacyjnym przez uprawnionych egzaminatorów.
WYNIKI Informacje o wynikach można uzyskać po 6 tygodniach od daty egzaminu. Informacje o wynikach można uzyskać po około 12 tygodniach od daty egzaminu.
CERTYFIKAT Certyfikat jest ważny bezterminowo i wydawany razem z informacją o wynikach. Certyfikat jest ważny bezterminowo i wydawany po 30 dniach od daty otrzymania wyników egzaminu.
pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18