tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

 • Odwiedź nas  

Edukacja językowa cudzoziemców zamieszkałych w Warszawie odpowiedzią na ich potrzeby adaptacyjne i szansą na skuteczną integrację

 

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi realizuje aktualnie projekt pt.:
„Edukacja językowa cudzoziemców zamieszkałych w Warszawie odpowiedzią na ich potrzeby adaptacyjne i szansą na skuteczną integrację”.

Projekt jest finansowany ze środków publicznych m. st. Warszawy.

 

Ramy czasowe projektu: 03.01.2022 – 30.06.2024

 

Cel projektu: Zwiększenie stopnia integracji społecznej cudzoziemców zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promowanie pozytywnego wizerunku cudzoziemców wśród społeczności lokalnej. Integracja ze społecznością lokalną, tworzenie przyjaznej przestrzeni w miejscach zamieszkania cudzoziemców oraz ich najbliższym otoczeniu.

 

Cele szczegółowe projektu:

 • wzmocnienie kompetencji z zakresu znajomości języka polskiego wśród cudzoziemców,
 • językowe wsparcie cudzoziemców w procesie poszukiwania lub zmiany pracy w Polsce,
 • wsparcie cudzoziemców w pokonywaniu codziennych trudności związanych z adaptacją do życia w Polsce, wsparcie w dążeniu do samodzielności,
 • wsparcie procesu integracji cudzoziemców z mieszkańcami Warszawy.

 

Beneficjenci:

Beneficjentami projektu są cudzoziemcy, w tym, Ci, którzy otrzymali na terytorium Polski status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i osiedlili się na terenie Warszawy.

W zakresie rekrutacji uczestników do projektu Fundacja współpracuje z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

Działania:

Kursy języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej

 • zajęcia dydaktyczne rozwijające sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, poprawność gramatyczna,
 • formy zajęć: lekcje, wykłady z historii i kultury Polski, wykłady o polskich zwyczajach i obyczajach, wspólne wieczory filmowe, wyjścia kulturalne,
 • formuła zajęć: stacjonarna, zdalna lub hybrydowa,
 • typy kursów (zależnie od potrzeb beneficjentów):
 • Polski na dobry start – kursy języka polskiego na poziomach A1 i A2 – obejmujące sytuacje komunikacyjne dnia codziennego, autentyczne dokumenty związane z legalizacją pobytu, poruszaniem się w polskich realiach i polskiej kulturze,
 • Chcę pracować w Polsce – kursy języka polskiego związane z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy w Polsce (CV, list motywacyjny, wzory umów, formularzy itp.),
 • B1-piszę, mówię, zdaję! – przygotowanie do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

 

Realizacja działań:

Organizacja działań w projekcie: 03.01.2022-31.01.2022

Semestr I: 01.02.2022-20.05.2022: 5 grup, 40 osób, 300 godzin dydaktycznych zajęć

Semestr II: 23.05.2022-02.09.2022: 5 grup, 40 osób, 300 godzin dydaktycznych zajęć

Semestr III: 05.09.2022-23.12.2022: 8 grup, 64 osoby, 480 godzin dydaktycznych zajęć

Semestr IV: 02.01.2023-19.05.2023: 6 grup, 48 osób, 360 godzin dydaktycznych zajęć

Semestr V: 22.05.2023-06.09.2023: 6 grup, 48 osób, 360 godzin dydaktycznych zajęć

Semestr VI: 07.09.2023-22.12.2023: 8 grup, 64 osoby, 480 godzin dydaktycznych zajęć

Semestr VII: 02.01.2024-30.06.2024: 5 grup, 40 osób, 300 godzin dydaktycznych zajęć

 

Podsumowanie i zamknięcie projektu: 30.06.2024

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18