tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

Kursy języka polskiego jako obcego

Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego zdobywamy od 1991 roku współpracując z placówkami dyplomatycznymi, instytucjami służby cywilnej, korporacjami i klientami indywidualnymi. Od lat realizujemy projekty współfinansowane ze środków unii europejskiej oraz budżetu państwa.

Posiadamy certyfikat jakości European Language Label przyznany przez Komisję Języków Obcych Rady Europy za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języka polskiego.

W październiku 2016 roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi uzyskała uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych. Więcej informacji o egzaminie.

Osoby przygotowujące się do państwowego egzaminu certyfikatowego mogą skorzystać z oferty kursów przygotowujących do tego egzaminu.

ZAPRASZAMY NA KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO – kursy na poziomie B1

Z NAMI:

  • poznasz techniki i strategie egzaminacyjne,
  • napiszesz test i sprawdzisz swój poziom znajomości języka polskiego,
  • będziesz uczył się pod opieką lektorów – doświadczonych egzaminatorów,
  • dowiesz się, jak dobrze pisać prace,
  • wymienisz się doświadczeniami z innymi zdającymi.

ATUTY NASZEJ SZKOŁY:

  • jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym,
  • znajdujemy się w centrum Warszawy,
  • pracujemy w małych grupach,
  • tworzymy autorskie programy kursów.

Typ kursu

Liczba godzin dydaktycznych

  (1h=45 min)

Terminy spotkań

Godziny spotkań

Liczba osób w grupie Cena za 1 osobę

Stacjonarny regularny

40h

8 spotkań po 3h

4 spotkania po 4h

wtorek i czwartek

12.06-19.07

14.15-16.30

(8 spotkań)

13.30-16.30

(4 spotkania)

6 – 8 680 PLN

Stacjonarny intensywny

40h

10 spotkań po 4 godziny

codziennie

5.07-18.07

pon./śr./pt. 11.45-15.00

wt.10.30-13.45

czw.13.30-16.45

6 – 8

680 PLN

Weekendowy

(soboty)

40h

5 spotkań po 7h

1 spotkanie 5h

16.06-14.07

10.00-15.45

6 – 8

680 PLN

Indywidualny

stacjonarny

do uzgodnienia po konsultacji metodycznej    60 min –

 85 PLN

Indywidualny  przez Skype do uzgodnienia po konsultacji metodycznej     60 min – 

85 PLN

Pytania w sprawie kursów: a.mijas@linguaemundi.pl; tel: 22 622 95 46

Zapisy w sekretariacie Szkoły.

 

Najważniejsze dla nas były i są potrzeby językowe naszych słuchaczy. Wychodząc im naprzeciw, stworzyliśmy krótkie i intensywne kursy pozwalające opanować język w stopniu umożliwiającym samodzielne poruszanie się po Warszawie, a także kursy długotrwałe pozwalające podnosić  poziom kompetencji językowej do zdobycia sprawności prowadzenia swobodnej  konwersacji na tematy zawodowe i towarzyskie. Osobom zainteresowanym zdobyciem państwowego certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego, proponujemy kursy egzaminacyjne. Doradzając lub oceniając poziom zaawansowania językowego kierujemy się skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Styl pracy

Niezależnie od charakteru kursu efektywność nauczania i miła atmosfera zajęć są dla nas priorytetem. Dlatego wykorzystujemy techniki najbardziej skuteczne, dostosowane do poziomu zaawansowania i charakteru grup. Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań, jednocześnie wykorzystując nowe techniki. Łączymy tradycję i nowoczesność. Proponujemy indywidualne rozwiązania w miarę preferencji i możliwości czasowych naszych klientów. Dysponujemy szeroką bazą dydaktyczną, autorskimi publikacjami, własną platformą e-learnigową. Sprawny system ewaluacji kursu pozwala kontrolować proces nauczania i jakość kursów.

Lektorzy

Nasi lektorzy to filolodzy z przygotowaniem glottodydaktycznym, ludzie, których pasją jest język – narzędzie komunikacji i poznania świata, a celem zajęć łamanie barier komunikacyjnych! Cierpliwie i twórczo wprowadzają słuchaczy w świat języka i kultury polskiej. Są wśród nas autorzy podręczników, eksperci do spraw certyfikacji z języka polskiego i egzaminatorzy pracujący na rzecz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, uczestnicy projektów europejskich związanych z nauczaniem języków obcych jako jedyni reprezentujący Polskę w projekcie Lingu@net Europa PLUS, członkowie stowarzyszenia BRISTOL.

Efekty
Gwarantujemy ciekawe i efektywne zajęcia w miłej atmosferze, sprawną obsługę, rzetelny system rozliczeń. Oferujemy kursy, będące owocem wieloletniego  doświadczenia, jednocześnie jesteśmy otwarci na stworzenie indywidualnych rozwiązań dopasowanych do Państwa potrzeb. Wyróżniają nas profesjonalizm i styl pracy, twórczy, pełen pasji i klasy. Sukcesem naszym są osiągnięcia językowe naszych słuchaczy potwierdzone wynikami egzaminów i wyrażoną przez nich satysfakcją.

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. L. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18