tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

Kursy języka polskiego jako obcego

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne kursy języka polskiego realizowane w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa (Bezpieczna Przystań).

Projekt jest skierowany do obywateli państw trzecich posiadających odpowiedni dokument zezwalający na przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie kompetencji obywateli państw trzecich w zakresie znajomości języka polskiego, rynku pracy, wiedzy obywatelskiej, polskiej kultury i historii.

W ramach projektu oferujemy:

  • kursy języka polskiego ogólnego na poziomach: A1-C2,
  • kursy specjalistycznych odmian języka polskiego (praca, gastronomia, opieka nad osobami starszymi, kurs dla kierowców),
  • kursy przygotowujące do państwowych egzaminów certyfikatowych, kursy języka polskiego z elementami kultury i historii polskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • kursy adaptacyjne (w formie wykładów i warsztatów) obejmujące tematykę dotyczącą wiedzy obywatelskiej, międzykulturowej, prawa pracy, poszukiwania pracy, prawa oświatowego i opieki medycznej.

Na kursy należy zapisywać się osobiście z aktualnym dokumentem umożliwiającym pobyt w Polsce w siedzibie Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, ul. Krzywickiego 34, Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00.

Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego zdobywamy od 1991 roku współpracując z placówkami dyplomatycznymi, instytucjami służby cywilnej, korporacjami i klientami indywidualnymi. Od lat realizujemy projekty współfinansowane ze środków unii europejskiej oraz budżetu państwa.

Posiadamy certyfikat jakości European Language Label przyznany przez Komisję Języków Obcych Rady Europy za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języka polskiego.

W październiku 2016 roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi uzyskała uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych. Więcej informacji o egzaminie.

Osoby przygotowujące się do państwowego egzaminu certyfikatowego mogą skorzystać z oferty kursów przygotowujących do tego egzaminu. Więcej informacji o ofercie.

Najważniejsze dla nas były i są potrzeby językowe naszych słuchaczy. Wychodząc im naprzeciw, stworzyliśmy krótkie i intensywne kursy pozwalające opanować język w stopniu umożliwiającym samodzielne poruszanie się po Warszawie, a także kursy długotrwałe pozwalające podnosić  poziom kompetencji językowej do zdobycia sprawności prowadzenia swobodnej  konwersacji na tematy zawodowe i towarzyskie. Osobom zainteresowanym zdobyciem państwowego certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego, proponujemy kursy egzaminacyjne. Doradzając lub oceniając poziom zaawansowania językowego kierujemy się skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Styl pracy

Niezależnie od charakteru kursu efektywność nauczania i miła atmosfera zajęć są dla nas priorytetem. Dlatego wykorzystujemy techniki najbardziej skuteczne, dostosowane do poziomu zaawansowania i charakteru grup. Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań, jednocześnie wykorzystując nowe techniki. Łączymy tradycję i nowoczesność. Proponujemy indywidualne rozwiązania w miarę preferencji i możliwości czasowych naszych klientów. Dysponujemy szeroką bazą dydaktyczną, autorskimi publikacjami, własną platformą e-learnigową. Sprawny system ewaluacji kursu pozwala kontrolować proces nauczania i jakość kursów.

Lektorzy

Nasi lektorzy to filolodzy z przygotowaniem glottodydaktycznym, ludzie, których pasją jest język – narzędzie komunikacji i poznania świata, a celem zajęć łamanie barier komunikacyjnych! Cierpliwie i twórczo wprowadzają słuchaczy w świat języka i kultury polskiej. Są wśród nas autorzy podręczników, eksperci do spraw certyfikacji z języka polskiego i egzaminatorzy pracujący na rzecz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, uczestnicy projektów europejskich związanych z nauczaniem języków obcych jako jedyni reprezentujący Polskę w projekcie Lingu@net Europa PLUS, członkowie stowarzyszenia BRISTOL.

Efekty
Gwarantujemy ciekawe i efektywne zajęcia w miłej atmosferze, sprawną obsługę, rzetelny system rozliczeń. Oferujemy kursy, będące owocem wieloletniego  doświadczenia, jednocześnie jesteśmy otwarci na stworzenie indywidualnych rozwiązań dopasowanych do Państwa potrzeb. Wyróżniają nas profesjonalizm i styl pracy, twórczy, pełen pasji i klasy. Sukcesem naszym są osiągnięcia językowe naszych słuchaczy potwierdzone wynikami egzaminów i wyrażoną przez nich satysfakcją.

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. L. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18