tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi organizuje w dniach 21.07 – 22.07.2018 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2 dla osób dorosłych i  B1 Junior dla dzieci i młodzieży.

 

Rejestracja kandydatów: 02.05.2018 r. – 15.06.2018 r.  – REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Kto może zdawać egzamin?

  • dorośli cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat
  • dzieci i młodzież w wieku 14 – 17 lat

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Formularz zgłoszeniowy: http://linguaemundi.pl/pl/certyfikacja/zarejestruj-sie-na-egzamin/

Adres e-mail i telefon kontaktowy: : certyfikacja.polski@linguaemundi.pl

(22) 622 95 46, (22) 625 22 18

Cena egzaminu:

  • Poziom B1 – 120 euro + 20 euro za wystawienie certyfikatu; w sumie: 604,73*  PLN
  • Poziom B2 – 140 euro + 20 euro za wystawienie certyfikatu; w sumie: 691,12*  PLN
  • Poziom B1 Junior – 90 euro + 20 euro za wystawienie certyfikatu; w sumie: 475,15* PLN

*wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich; kurs euro – 4,3195 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30.05.2018 r.

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

ul. L.Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

Numer konta: 51 1030 1654 0000 0000 3482 6000

IBAN: PL51 1030 1654 0000 0000 3482 6000

SWIFT/BIC: CITIPLPX

Tytuł wpłaty: Imię, Nazwisko, poziom egzaminu

Przykład: Jan Nowak, B1

UWAGA!

  1. Po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu na e-mail: certyfikacja.polski@linguaemundi.pl.
  2. Termin opłaty: 3 dni od dnia rejestracji. Osoby, które zarejestrują się między 12.06-15.06.2018 r. powinny dokonać opłaty tego samego dnia.
  3. Po zgłoszeniu i przesłaniu potwierdzenia przelewu, dostaną Państwo e-mail z informacją o wpisie na listę osób na egzamin.
  4. Minimalna liczba osób na egzamin na każdym poziomie: 10.

 

Więcej informacji na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl 

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 poz. 405 tom 1).

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. L. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18