tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego

Informujemy, że Państwowy Egzamin Certyfikatowy z Języka Polskiego Jako Obcego odbędzie się: 17-18.11.2018 r.

  • egzamin pisemny – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Nowowiejska 37A (start egzaminu – 10:00, rejestracja od 8:30)
  • egzamin ustny – Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego, ul. Wawelska 48.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA!

 

W dniach 17.11 – 18.11.2018 br. w Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi odbędzie się państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2 dla osób dorosłych.

 

Rejestracja kandydatów: 03.09.2018 r. – 28.09.2018 r.  REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Kto może zdawać egzamin?

  • dorośli cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Formularz zgłoszeniowy: http://linguaemundi.pl/pl/certyfikacja/zarejestruj-sie-na-egzamin/

Adres e-mail i telefon kontaktowy: : certyfikacja.polski@linguaemundi.pl

22 625 42 67

Cena egzaminu:

  • Poziom B1 – 120 euro + 20 euro za wystawienie certyfikatu; w sumie: 601,35*  PLN –REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
  • Poziom B2 – 140 euro + 20 euro za wystawienie certyfikatu; w sumie: 687,25*  PLN – REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

*wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich; kurs euro – 4,2953 PLN zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.08.2018 r.

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

ul. M. Kopernika 17, 00-359 Warszawa

Numer konta: 51 1030 1654 0000 0000 3482 6000

IBAN: PL51 1030 1654 0000 0000 3482 6000

SWIFT/BIC: CITIPLPX

Tytuł wpłaty: Imię, Nazwisko, poziom egzaminu

Przykład: Jan Nowak, B1

UWAGA!

  1. Po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu na e-mail: certyfikacja.polski@linguaemundi.pl.
  2. Termin opłaty: 3 dni od dnia rejestracji. Osoby, które zarejestrują się między 24.09-30.09.2018 r. powinny dokonać opłaty tego samego dnia.
  3. Po zgłoszeniu i przesłaniu potwierdzenia przelewu, dostaną Państwo e-mail z informacją o wpisie na listę osób na egzamin.
  4. Minimalna liczba osób na egzamin na każdym poziomie: 10.

 

Więcej informacji na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl 

Kandydaci o specjalnych potrzebach: Procedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 poz. 405 tom 1).

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18