tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ NA EGZAMIN

Zapraszamy do rejestracji na państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, który odbędzie się w dniach 09-10.03.2019 r.

Witamy w aplikacji umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dziękujemy za wybranie Centrum Egzaminacyjnego Linguae Mundi.

Przy pomocy tego formularza zgłosi Pan/Pani zamiar przystąpienia do egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem egzaminu i zaakceptowanie jego warunków. Regulamin zawiera ważne informacje mi.in. o rejestracji, przebiegu egzaminu, zasadach komunikacji z Fundacją, wysokości i sposobie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, doręczeniu certyfikatu, a także o ewentualnym odstąpieniu od egzaminu i reklamacjach.

Akceptuję Regulamin egzaminów

Prosimy o staranne wypełnienie poniższych pól. Pola zaznaczone * są obowiązkowe.B1 (dorośli)B2 (dorośli)B1 (Junior)
KobietaMężczyznaCzy konieczne jest zapewnienie udogodnień ze względu na:

TakNie
TakNieOgólna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celu rejestracji, organizacji egzaminu z języka polskiego przez Fundacje Nauki Języków Obcych, a także wywiązania się z zobowiązań prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem egzaminów i godzę

się na zawarte w nim warunki oraz oświadczam, że przekazane dane osobowe

są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie przez Fundację Linguae Mundi
moich danych osobowych do celów:

administracyjnych związanych z egzaminem
do celów marketingowych związanych z działalnością Fundacji Liguae Mundi, która może mi przekazywać informacje marketingowe i handlowe drogą elektroniczną, telefoniczną lub listownieZostałem/łam poinformowany/a, że mam prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Fundacja Linguae Mundi, z siedzibą w Warszawie, ul. M. Kopernika 17,

która jest administratorem moich danych osobowych, jest zobowiązana do przetwarzania moich danych
osobowych wyłącznie w oznaczonych celach w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.

Akceptuję powyższe oświadczenie.

UWAGA: w związku z wyczerpaniem liczby miejsc zakończyła się rejestracja na egzamin na poziomie B1.

Istnieje jeszcze możliwość rejestracji na egzamin na poziomie B2.

 

Prosimy pamiętać, ze warunkiem ostatecznej rejestracji na egzamin jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wystawienie certyfikatu w ciągu 3 dni od złożenia niniejszego formularza.

Dane konta bankowego:

Nazwa banku: Citi Bank Handlowy S.A.

Odbiorca:

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

ul. M. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, Polska

Numer konta: 51 1030 1654 0000 0000 3482 6000 (dla wpłat na terenie Polski)

IBAN: PL51 1030 1654 0000 0000 3482 6000 (dla wpłat z zagranicy)

SWIFT/BIC: CITIPLPX

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, poziom egzaminu

Przykład: Jan Nowak, B1 (Dorośli)

 

 

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18