tel. 22 625 42 53 | 22 625 42 67 | 22 654 22 18

sekretariat@linguaemundi.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ NA EGZAMIN

Zapraszamy do rejestracji na państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, który odbędzie się w dniach 15-16.06.2019 r.

Witamy w aplikacji umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dziękujemy za wybranie Centrum Egzaminacyjnego Linguae Mundi.

Przy pomocy tego formularza zgłosi Pan/Pani zamiar przystąpienia do egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem egzaminu i zaakceptowanie jego warunków. Regulamin zawiera ważne informacje mi.in. o rejestracji, przebiegu egzaminu, zasadach komunikacji z Fundacją, wysokości i sposobie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, doręczeniu certyfikatu, a także o ewentualnym odstąpieniu od egzaminu i reklamacjach.

Akceptuję Regulamin egzaminów

Prosimy o staranne wypełnienie poniższych pól. Pola zaznaczone * są obowiązkowe.B1 (dorośli)B2 (dorośli)B1 (Junior)
KobietaMężczyznaCzy konieczne jest zapewnienie udogodnień ze względu na:

TakNie
TakNieOgólna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celu rejestracji, organizacji egzaminu z języka polskiego przez Fundacje Nauki Języków Obcych, a także wywiązania się z zobowiązań prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem egzaminów i godzę

się na zawarte w nim warunki oraz oświadczam, że przekazane dane osobowe

są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie przez Fundację Linguae Mundi
moich danych osobowych do celów:

administracyjnych związanych z egzaminem
do celów marketingowych związanych z działalnością Fundacji Liguae Mundi, która może mi przekazywać informacje marketingowe i handlowe drogą elektroniczną, telefoniczną lub listownieZostałem/łam poinformowany/a, że mam prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Fundacja Linguae Mundi, z siedzibą w Warszawie, ul. M. Kopernika 17,

która jest administratorem moich danych osobowych, jest zobowiązana do przetwarzania moich danych
osobowych wyłącznie w oznaczonych celach w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.

Akceptuję powyższe oświadczenie.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rekrutacja na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2, który odbędzie się w czerwcu 2019 roku, jest zamknięta.

Osoby, które się zarejestrowały, muszą dokonać wpłaty do 3 kwietnia i przesłać potwierdzenie na adres: certyfikacja.polski@linguaemundi.pl. Jeśli potwierdzenie nie zostanie przesłane, nie zarejestrujemy kandydata na egzamin.

Prosimy pamiętać, ze warunkiem ostatecznej rejestracji na egzamin jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wystawienie certyfikatu w ciągu 3 dni od złożenia niniejszego formularza.

Dane konta bankowego:

Nazwa banku: Citi Bank Handlowy S.A.

Odbiorca:

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

ul. M. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, Polska

Numer konta: 51 1030 1654 0000 0000 3482 6000 (dla wpłat na terenie Polski)

IBAN: PL51 1030 1654 0000 0000 3482 6000 (dla wpłat z zagranicy)

SWIFT/BIC: CITIPLPX

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, poziom egzaminu

Przykład: Jan Nowak, B1 (Dorośli)

 

 

pl=2

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Foreign Language Teaching Foundation
ul. M. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18
fax: 22 625 75 23

Sekretariat udziela informacji lub kieruje do właściwego działu:
e-mail: sekretariat@linguaemundi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18