Strona główna Zgłoszenie na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Zgłoszenie na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Prosimy o staranne wypełnienie poniższych pól. Pola zaznaczone * są obowiązkowe.
Data egzaminu: 2017-11-18 (egzamin pisemny) 2017-11-19 (egzamin ustny)
Miejsce przeprowadzenia egzaminu: WarszawaAdres do korespondencjiCzy konieczne jest zapewnienie udogodnień ze względu na:Oświadczam, że przekazane dane osobowe są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.


Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie przez Fundację Linguae Mundi moich danych osobowych do celów:
Zostałem/łam poinformowany/a, że mam prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.


Fundacja Linguae Mundi, z siedzibą w Warszawie, ul. L. Krzywickiego 34, która jest administratorem moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych z poźn. zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922), jest zobowiązana do przetwarzania moich danych osobowych wyłącznie w oznaczonych celach w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.
Zalecamy sprawdzenie, czy adres e-mailowy Fundacji nie jest kwalifikowany przez Państwa komputer jako spam, gdyż wszystkie ważne informacje dotyczące egzaminu będziemy rozsyłać drogą e-mailową.

Życzymy powodzenia!