Strona główna Aktualności Wakacje z językiem angielskim lipiec 2016.

Wakacje z językiem angielskim lipiec 2016.

16 maj 2016

WAKACJE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
integracyjny obóz językowy dla młodzieży polonijnej i polskiej połączony z warsztatami twórczymi.

Pułtusk 2016

 

Turnus I 01.07.2016 - 15.07.2016

Turnus II 17.07.2016 - 31.07.2016

 

ORGANIZATOR

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

Ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

(22) 625-42-53; (22) 654 22 18; sekretariat@linguaemundi.pl

 

PARTNERZY

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża, Związek Nauczycielstwa Polskiego
w Kanadzie, Fundacja BGŻ BNP Paribas i szkoły współpracujące z Fundacją „Linguae Mundi”

 

MIEJSCE

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul. Mickiewicza 36A, 06-100 Pułtusk

 

PROGRAM OBOZU

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO obejmujący 4o godzin dydaktycznych lektoratu w grupach 10 osobowych na poziomach zaawansowania A2-C2 (przydział do grup na podstawie wyników testów online i badania potrzeb językowych). Lektoraty prowadzone przez doświadczonych lektorów, którzy korzystają z odpowiednio dobranych materiałów, metod i technik.
Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat.

WARSZTATY TEATRALNE prowadzone przez trenera – eksperta. W programie jest praca nad ciałem, głosem, wyobraźnią i emocjami, a także ćwiczenia wokalno-fonetyczne i elementarne zadania aktorskie w języku angielskim np. krótkie formy teatralne, skecze, improwizacja na dany temat.

WARSZTATY TANECZNE pieśni i tańca ludowego, które prowadzi trener – choreograf tańca. W repertuarze są tradycyjne pieśni
i tańce ludowe z krajów anglojęzycznych, a także przekład na język angielski tekstów polskich pieśni ludowych.

WARSZTATY WOKALNE obejmujące dwie sesje. Pierwsza sesja poświęcona muzyce Kurpiów będzie połączona z gawędą
i prezentacją regionalnych instrumentów. Druga sesja będzie poświęcona piosence angielskiej i formie śpiewanej
„łamaczy językowych”.

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE to praca w sekcjach: fotografii prasowej i gatunków prasowych. Słuchacze wybierają grupę, w której chcą pracować. Rezultatem pracy w obu sekcjach jest opracowanie gazetki lub newslettera w języku angielskim. Opiekunami sekcji są trenerzy-eksperci oraz lektorzy.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE to doskonalenie umiejętności fotografowania, autorskie wykonanie pocztówki z wakacji, wystawa fotografii pt. „Wspomnienie z wakacji” i jej opis w języku angielskim.

WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA dla zainteresowanych uczestników, np. wycinanki kurpiowskie lub warsztaty kulinarne, gotowanie potraw w oparciu  o tradycyjne receptury staropolskie i tłumaczenie ich na język angielski.

SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI ŚWIATA POLITYKI, BIZNESU I KULTURY prowadzone w języku angielskim, m.in. z Panią Ireną Szewińską - wielokrotną medalistką olimpijską, Panem Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem - Prezesem Związku Banków Polskich.

SPOTKANIA DKF-U (DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO) projekcje na dużym i małym ekranie prowadzone przez animatora będą okazją do poznania kinematografii anglojęzycznej, wymiany wrażeń i ocen z rówieśnikami z USA i Kanady.

REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE przewidziane są 2 żywe lekcje historii prowadzone przez grupy rekonstrukcyjne. Jedna poświęcona Powstaniu Warszawskiemu, druga, związana z 1050-tą rocznicą Chrztu Polski. Będą inspiracją do napisania eseju lub reportażu w języku angielskim.

WYCIECZKI DO WARSZAWY, w czasie których młodzież z przewodnikiem anglojęzycznym zwiedzi m.in.: Stare Miasto, Trakt Królewski, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Getta Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, weźmie udział w koncercie Chopinowskim
w Łazienkach Królewskich oraz w spektaklu świateł w Parku Fontann na Podzamczu.

WYCIECZKA DO SIERPCA, całodniowa wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej, jednego z najbogatszych pod względem ekspozycji skansenów w Polsce. Młodzież pozna regionalne tradycje ludowe, a także weźmie udział w WARSZTATACH Z PLECIONKARSTWA LUB KOWALSTWA oraz pozna smaki regionalnych dań w Karczmie „Pohulanka”

SPACER PO PUŁTUSKU z przewodnikiem obejmuje zwiedzanie najdłuższego w Europie Środkowej rynku, kolegiaty, ratusza, zamku biskupów płockich (Domu Polonii) i Muzeum Regionalnego. Efektem spaceru będzie opracowanie anglojęzycznego przewodnika po Pułtusku.

SPŁYW NARWIĄ, trzygodzinny spływ gondolami (15km), w czasie którego uczestnicy poznają przyrodnicze walory Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz Puszczy Białej.

IMPREZY INTEGRACYJNE i SPORTOWE Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY POLONIJNEJ Wieczór Narodów, ogniska, gry terenowe, zawody sportowe, wieczory z gitarą, konkursy wiedzy o krajach anglojęzycznych, gry językowe, prezentacja miejscowości zamieszkania uczestników i ich szkół, konkurs na logo i hasło obozu  w języku angielskim, itp.