Strona główna Oferta dla firm Nasi Słuchacze są najważniejsi

Nasi Słuchacze są najważniejsi


Nauczanie języków obcych to dla nas pasjonujące zajęcie i przygoda, to wkraczanie w światy innych ludzi i kultur, być może nieco innego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. To otwieranie nowych perspektyw i szans życiowych.


Każdy Słuchacz jest inny, każda grupa Słuchaczy charakteryzuje się odmienną dynamiką, więc każde zajęcia są jedyne, niepowtarzalne.


Traktujemy Słuchaczy bardzo poważnie jako partnerów, szanując różnorodne potrzeby językowe i osobowości, staramy się stwarzać poczucie komfortu psychicznego podczas zajęć tak, aby jak najlepiej sprzyjać osiągnięciu sukcesu w dążeniu do zamierzonego celu.


  • oferujemy komfort skutecznej komunikacji;
  • formalne aspekty nauki języka realizujemy z osobami, dla których stanowi to cel nauki;
  • wykorzystujemy różnice w stylach uczenia się Słuchaczy, stosując formy zajęć oddziałujące na różne zmysły;
  • stosujemy materiały o wysokiej wartości motywacyjnej;
  • utrzymujemy bezpośredni i zdalny kontakt ze Słuchaczami;
  • wspólnie wypracowujemy odpowiednie nawyki i strategie dające Słuchaczom narzędzia do dalszego, samodzielnego rozwoju językowego;
  • cudów - nie obiecujemy. W zamian, kształcimy w Słuchaczach aktywną postawę - poczucie odpowiedzialności za własny proces uczenia się.