Strona główna Polski jako obcy Kursy certyfikatowe

Kursy certyfikatowe

Oferujemy Państwu kursy przygotowujące do państwowego egzaminu certyfikatowego poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego. Jest to zgodny ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego egzamin, który określa kompetencje w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Egzamin ten pozwala na uzyskanie certyfikatu uznawanego na całym świecie!


Obecnie organizujemy egzaminy na następujących poziomach zaawansowania:


  • podstawowy B1,
  • średni ogólny B2,


Więcej informacji o aktualnych terminach i zasadach egzaminu.


Doświadczenie


Doświadczenie w certyfikacji języka polskiego jako obcego zdobywamy od 2003 roku, od początków wdrażania europejskiego systemu egzaminów w Polsce. Nasi eksperci od nauczania polskiego jako obcego biorą udział w pracach Państwowej Komisji Poświadczającej Znajomość Języka Polskiego Jako Obcego na etapie opracowywania egzaminów, egzaminowania i sprawdzania prac. Wśród naszych lektorów są licencjonowani egzaminatorzy oraz osoby przygotowujące zadania egzaminacyjne.


Bardzo dobre wyniki!


Cieszymy się wysoką średnią ocen uzyskanych przez naszych słuchaczy, którzy przystąpili do państwowych egzaminów certyfikatowych. W 2010 roku wyniosła 100% słuchaczy uzyskało ocenę bardzo dobrą (najwyższą z możliwych)!


Nauka pięciu sprawności


W czasie kursów kładziemy szczególną uwagę na ćwiczenie techniki egzaminacyjnych i rozwój kompetencji językowych wymaganych na egzaminie, w tym:


  • rozumienie ze słuchu,
  • rozumienie tekstów,
  • poprawność gramatyczną,
  • mówienie i pisanie.


Korzystamy z materiałów zgodnych ze standardami egzaminacyjnymi ogłoszonymi przez PKPZNJPJO.


Egzamin na koniec kursu!


Kurs kończy próbny test certyfikatowy. Istnieje również możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu  poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego i uzyskania certyfikatu.


Przykładowy test B1
Przykładowy test B2
Przykładowy test C1