Strona główna Oferta dla firm Metody nauczania

Metody nauczania

Metodyka nauczania języków obcych

Metodyka nauczania, programy dydaktyczne i ocena osiągnięć uczestników szkoleń opierają się o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ (Common European Framework of Reference) Rady Europy.

Wspólna skala opisująca umiejętności we wszystkich językach jest odniesieniem do przygotowywania przez lektorów "Linguae Mundi" programów kursów językowych pod względem ich treści merytorycznych oraz kształcenia umiejętności językowych.

Skuteczna komunikacja językowa, zgodnie z zaleceniami Rady Europy, w jej różnorakich aspektach stanowi nasz główny cel i ostateczne kryterium naszych działań dydaktycznych. W przypadku osób dorosłych metoda komunikacyjna, wzbogacona o elementy sprawdzone i najskuteczniejsze innych uznanych metod, daje doskonałe efekty;

Metoda ta zakłada również, że lektor ma za zadanie ułatwiać proces uczenia się poprzez aktywizację Uczestników w pracy indywidualnej, parach czy w grupach. Czynny udział uczestników kursu w zajęciach polega na odgrywaniu ról, udziale w dyskusji oraz innych formach aktywności językowej;


Działania dydaktyczne wykorzystują osiągnięcia z dziedziny psycholingwistyki;
Umożliwiamy przełamanie oporów w mówieniu czy lęku przed niezrozumieniem tekstu słuchanego;

Indywidualizacja i ukierunkowanie zajęć na zdiagnozowane potrzeby Uczestników kursów, pozwala osiągnąć wysoką skuteczność nauczania;

Skuteczność zajęć bezpośrednich wspomagamy przy pomocy Platformy ELEARNINGOWEJ - dedykowanej, sprofilowanej do potrzeb, zawsze dostępnej z dowolnego miejsca i komputera. Indywidualizacja nauki, dostosowanie tempa, natychmiastowa informacja zwrotna - to tylko część zalet.

Podkreślamy znaczenie właściwego sposobu komunikacji językowej w określonym kontekście społecznym ? rejestr języka;

Komunikacja oparta jest o kontekst wynikający z codziennych sytuacji życia osobistego oraz zawodowego;

Wykorzystujemy materiały autentyczne, ćwiczenia językowe oparte są o rzeczywisty kontekst;

Użycie języka ojczystego przez słuchacza i przez lektora w trakcie zajęć ograniczone jest do minimum lub wyeliminowane;

Ułatwiamy i uatrakcyjniamy proces uczenia się poprzez zróżnicowanie technik nauczania;

Stwarzamy warunki do wypracowania przez słuchaczy własnych strategii uczenia się języków obcych;
Podnosząc skuteczność porozumiewania się w języku obcym nie zapominamy o wyrabianiu nawyków poprawności językowej.

wiecej