E-learning

E-LEARNING W RYTMIE FLAMENCO

W ramach wymiany doświadczeń w dziedzinie nauczania na odległość,  Fundacja *Linguae Mundi* wzięła udział  w projekcie zorganizowanym przez  PIFS (Polską Izbę Firm Szkoleniowych) oraz *Obserwatorium E-learningu *przy Uniwersytecie w Salamance.

wiecej

E-learning w Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

Działania Fundacji nauki Języków Obcych Linguae Mundi zawsze skupiały się wokół hasła: jakość - współpraca - innowacja, w tym obejmowały innowacyjne metody nauczania języków obcych.

Ambicją Fundacji zawsze było wyposażanie uczestników szkoleń nie tylko w aktualnie dostarczaną im wiedzę i kompetencje językowe, ale również w umiejętności i motywację do korzystania z rozmaitych form samokształcenia.

Idea Life Long Learning (LLL) Uczenia się przez całe życie  - nawet, gdy nie była jeszcze w ten sposób nazwana, zawsze była Fundacji bliska w pracy z dorosłymi i młodzieżą.

Doświadczenia z realizacji ?pre- LLL? stały się przyczynkiem do założeń elearningu realizowanego w Fundacji.
E-learning postrzegamy jako bardzo ważną formę i drogę do realizacji tych założeń.

Fundacja jest zainteresowana praktycznym wykorzystaniem możliwości elearningu, wdraża własne, dedykowane rozwiązania dotyczące wszystkich trzech istotnych elementów:

  • treści
  • rozwiązań informatycznych
  • szkoleń

Fundacja czerpie środki z utworzonego 20 X 2007 w ramach działalności statutowej, funduszu innowacji edukacyjnych, którego utworzenie umożliwiło  realizację własnych projektów. Realizujemy też projekty unijne.

wiecej