Strona główna MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE Rozmówki

MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE Rozmówki

MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE. Rozmówki polsko-angielskie

Opracowanie i redakcja: Agnieszka Wiśniewska

Tłumaczenie: Anna Wasilewska

ISBN: 978-83-938765-2-5

liczba stron: 90  Rok wydania: 2014


MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE. Rozmówki polsko-chińskie

Opracowanie i redakcja: Agnieszka Wiśniewska

Tłumaczenie: Paulina Tu

ISBN: 978-83-938765-3-2

liczba stron: 90  Rok wydania: 2014

 

MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE. Rozmówki polsko-wietnamskie

Opracowanie i redakcja: Agnieszka Wiśniewska

Tłumaczenie: Anh Pham Phuong

ISBN: 978-83-938765-4-9

liczba stron: 90  Rok wydania: 2014

 

MOJE DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE. Rozmówki polsko-rosyjskie

 

„Rozmówki” powstały (...) w oparciu o szeroko zakrojoną analizę potrzeb językowych uczących się/użytkowników języka polskiego ze środowisk imigranckich oraz analizę dokumentacji szkolnej.

Materiał leksykalny został dobrany prawidłowo oraz właściwie pogrupowany i uporządkowany, zarówno pod względem językowym, jak i tematycznym. (...) mamy do czynienia z rzetelnym podejściem do procesu uczenia się/ nauczania języka obcego i tworzenia pomocy dydaktycznych.

(...) „Rozmówki” przedstawiają dużą i niekwestionowaną wartość.  Są opracowaniem pionierskim i bardzo potrzebnym. Oddziaływanie dydaktyczne „Rozmówek” nie ogranicza się do obszaru nauczania polszczyzny w środowiskach imigranckich. Może ono stanowić cenną pomoc w rozwijaniu kompetencji ogólnych.

Z recenzji dr hab. Iwony Janowskiej

Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński

Powrót