Strona główna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym

Beata K. Jędryka


Rok wydania: 2015


Pierwsza publikacja na polskim rynku wydawniczym , której przedmiotem jest nauczanie języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym. Adresowana jest do pedagogów, logopedów oraz psychologów, którzy na co dzień pracują z dziećmi cudzoziemców. Po „Metodykę…” mogą również sięgnąć studenci kierunków pedagogicznych, planujący w przyszłości pracę z dziećmi, dla których język polski nie jest językiem rodzimym. Z porad zawartych w publikacji mogą także korzystać studenci glottodydaktyk polonistycznych oraz lektorzy języka polskiego jako obcego.   W książce znajdują się wskazówki dotyczące organizacji nauki języka polskiego w placówce przedszkolnej, wyboru i tworzenia programów dydaktycznych, przygotowywania scenariuszy zajęć  oraz przykłady zadań językowych adresowanych do dzieci.

„Zalety tekstu to przede wszystkim umiejętne połączenie informacji o charakterze teoretycznym z informacjami o stanie prawnym, potrzebach dzieci cudzoziemskich i ich rodziców, możliwościach, ale i trudnościach, jakie napotykają dyrektorzy i nauczyciele w przedszkolach przyjmujących dzieci, które nie znają języka polskiego. Ogromną zaletą tekstu jest włączenie znacznej liczby konkretnych propozycji metodycznych. Publikacja jest zgodna z linią polityki edukacyjnej i językowej Rady Europy i Unii Europejskiej, jest także zgodna z nowymi tendencjami w dydaktyce języków obcych. Rozwiązania metodyczne zawarte w tekście świetnie nadają się do natychmiastowych wdrożeń, co dowodzi ogromnego doświadczenia praktycznego Autorki i zwiększa tym sam przydatność publikacji. (…) Jest to niezwykle wartościowy tekst metodyczny, niewątpliwie innowacyjny, o ogromnej przydatności dla dyrektorów, administracji oświatowej, metodyków, nauczycieli przedszkoli, a także pracowników uczelni wyższych prowadzących szkolenia z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego. Tekst ten upowszechnia doskonałe i już gotowe rozwiązania metodyczne opracowane w ramach projektu „Mama, tata, ja i mój nauczyciel” , a także oferuje nowe, autorskie pomysły i scenariusze zajęć z przedszkolakami z rodzin cudzoziemskich.

Z recenzji prof. dr hab. Hanny Komorowskiej

Instytut Anglistyki


Uniwersytet Warszawski

Powrót