Strona główna Kurs języka polskiego ogólnego i specjalistycznego dla cudzoziemców z elementami e-learningu

Kurs języka polskiego ogólnego i specjalistycznego dla cudzoziemców z elementami e-learningu

38/8/EFI/2013

Czas trwania projektu: sierpień 2014 r. - czerwiec 2015 r.


Organizator: Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

Działania projektowe:


KURS JĘZYKA POLSKIEGO OGÓLNEGO I SPECJALISTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW
Z ELEMENTAMI E-LEARNINGU


lekcje z języka polskiego jako obcego (156 godzin, II semestry)
profesjonalni lektorzy
autorskie programy nauczania dopasowane do potrzeb aktywnych zawodowo cudzoziemców mieszkających w Polsce
bezpłatne zajęcia konsultacyjne
ciekawy program kulturalny: wieczory filmowe, Wieczory Narodów, wycieczki
wykłady z wiedzy o Polsce
podręczniki zgodne z najnowszymi standardami metodyki nauczania oraz ESOKJ
bilety wstępu do teatru, do kina - bezpłatnie
dostęp do autorskich materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej (ponad 100 zadań interaktywnych online)
przykładowe testy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego zgodne ze standardami egzaminacyjnymi PKPZJPJO
możliwość uzyskania państwowego certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego (egzaminy certyfikatowe)
opieka metodyka, konsultacje metodyczne

 

Kontakt: Michał Gołębiowski (koordynator kursu)
sekretariat@linguaemindi.pl
tel. 22 625 42 53, 22 625 42 67, 22 654 22 18; fax: 22 625 75 23
22 625 42 5322 625 42 6722 654 22 18

 

Powrót