Strona główna E-learning w Fundacji Nauki Języków Obcych - rys historyczny

E-learning w Fundacji Nauki Języków Obcych - rys historyczny

Projekty od lat 90-tych

Do tej pory zrealizowaliśmy i realizujemy następujące projekty:

 • Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi od 2002 roku, jako jedyny przedstawiciel Polski, uczestniczy w międzynarodowym projekcie: Lingu@net Europa www.linguanet-europa.org, obecnie Linguanet World Wide www.linguanet-worldwide.eu. Jest to przedsięwzięcie, w którego realizację są zaangażowane 34 instytucje / organizacje z dwudziestu pięciu krajów europejskich. Efektem pracy zespołu jest wirtualne centrum gromadzące wielojęzyczne zasoby online, przygotowane przez specjalistów z całej Europy, zajmujących się nauczaniem języków obcych. Zawiera ono linki i informacje na temat wysokiej jakości zasobów online związanych z nauką języków obcych oraz narzędzia wspierające samodzielną naukę języków obcych, pomoc w doskonaleniu umiejętności i nawiązywaniu kontaktów z innymi uczącymi się. Lingu@net Europa umożliwia dostęp do ponad 3,700 skatalogowanych stron internetowych w 20 językach europejskich: angielski, baskijski, bułgarski, duński, estoński, fiński, francuski, galicyjski, grecki, hiszpański, holenderski, islandzki,Jego nowa wersja Linguanet World Wide, której publikacja jest planowana na wiosnę 2011 roku, będzie dostępna także w kolejnych 12 językach świata: arabski, chiński, czeski, hindi, irlandzki, japoński, łotewski, rosyjski, słowacki, słoweński, rumuński, węgierski.  Liczba zasobów jest szacowana na ok. 5000.


 • 2009 / 2010/11 ? modernizacja, modyfikacja i rozwój własnej platformy e-learningowej  zawierającej rozwiązania informatyczne, treści i rozwiązania szkoleniowe. Jej główne komponenty to:
 • program do samodzielnego tworzenia i edycji materiałów dydaktycznych, gromadzenia zasobów i umieszczania ich na platformie;
 • platforma zawierająca część dydaktyczną oraz część administracyjno ? zarządczą.

Wysoki poziom samodzielności zarządzania całością rozwiązań informatycznych i dydaktycznych, poziomy uprawnień, elastyczność rozwiązań. Multimedia. Timing. Możliwości efektywnego kontaktu z użytkownikami poprzez Konsultanta, Lektora, Kontakt, wiadomości, email (również mailing do dużych grup użytkowników), Forum.
Bardzo interesujący projekt o dużym potencjale, wymagający znacznego zaangażowania ze strony Fundacji, ale dający duże możliwości użytkownikom, lektorom i trenerom- specjalistom również w innej tematyce niż nauczanie języków obcych.
Wykorzystywany w trzech projektach (testowana wersja beta): we współpracy z dwiema dużymi firmami oraz w aktualnie realizowanym projekcie:

 • Kurs języka polskiego z elementami e-learningu przygotowujący do egzaminu certyfikatowego (46/6/EFI/2009) współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa. 29 krajów: Algeria, Argentyna, Białoruś, Egipt, Ekwador, Gruzja, Indie, Iran, Izrael, Japonia, Kamerun, Kongo, Kuba, Libia, Malezja, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Pakistan, Paragwaj, Peru, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Wietnam.2005 ? zdalne przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych on-line według własnego rozwiązania informatycznego i metodycznego dla pracowników dużej firmy w całej Polsce. Test powtórzony w następnym cyklu naboru. Automatyzacja przetworzenia informacji, kategoryzacja wyników tworzenia grup.

 

 • Rok 2009 interesujący projekt: ?Integracja przez naukę języka z elementami e-learningu? (10/5/EFI/2007) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz  Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa - kursy języka  polskiego jako obcego dla cudzoziemców. Celem projektu było kształtowanie kompetencji  informatycznej, komunikacyjnej i międzykulturowej.

Rozwiązania informatyczne dostosowane do potrzeb i oparte na systemie Moodle.
Treści szkolenia autorskie. Szkolenie typu blended.
Strona internetowa dla celów projektu wraz z przekierowaniem do e-learningu.

 

 • 2007 ? 2009 ? zrealizowany projekt kursów języka angielskiego typu blended, dedykowany pracownikom ogólnopolskiej instytucji finansowej. Rozwiązanie informatyczne obejmowało zarówno część dydaktyczną, jak i rozbudowaną do potrzeb działów szkoleń część administracyjną. Materiały autorskie typu testy, ćwiczenia, słowniki.  Materiały interaktywne udostępniane zdalnie przed i po sesjach zjazdowych (szkoleniach bezpośrednich). Wymóg frekwencji oraz zaliczania testów na platformie przez kursantów. Generowanie raportów różnego typu.


 • 2008 ? 2009/10 projekt na bazie poprzedniego (dydaktyka + administracja) ? udostępnienie zasobów platformy jako wsparcie dla kursów bezpośrednich dla kilkuset uczestników kursów języka angielskiego, pracowników firmy. Bez konieczności zaliczania określonych testów, korzystanie z zasobów (autorskich) o różnych poziomach zaawansowania, przygotowanie i przykładowe testy egzaminacyjne do zewnętrznych egzaminów branżowych.

 

 • Maj 2006 - czerwiec 2008 ? zrealizowane szkolenie dla pracowników dużej firmy farmaceutycznej w zakresie języka angielskiego w formie blended ? zajęcia kontaktowe oraz zdalne udostępnianie materiałów interaktywnych w określonym cyklu dydaktycznym.

Stworzone zostało dedykowane rozwiązanie  informatyczne (platforma) i dydaktyczne wraz z odpowiednimi treściami kształcenia, podporządkowane określonym wymaganiom organizacyjnym i merytorycznym celom szkolenia.

 

 • 2005-2007 ? zdalne wspomaganie procesu nauczania języków obcych w postaci konsultacji on-line w ramach własnego i samodzielnie realizowanego projektu Fundacji Nr 14/II/2.1/8/116/05  ?Nauka języków obcych i ich certyfikacja u pracowników samorządowych jako sposób na podniesienie kwalifikacji i szansa awansu? współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.   Cztery języki: angielski, francuski, rosyjski, niemiecki.


 • 2007 ? stworzenie systemu administracyjno-dydaktycznego zarządzającego szkoleniami, z formą kontaktu z odbiorcami szkoleń poprzez systematyczny, automatyczny mailing pożądanych przez klienta danych; dostęp uczestników do części raportów, informacji i dziennika zajęć.
 • 2005 - zaprojektowanie bazy do tworzenia testów językowych i przeprowadzenie kilkuset testów plasujących on-line (synchronicznie).

 

 • Już w pierwszej połowie lat 90-tych, kiedy dostęp do komputerów w Polsce dopiero stawał się bardziej powszechny,  Fundacja wprowadziła CALL Computer Assisted Language Learning na kursach organizowanych przez Linguae Mundi Centrum Kształcenia Kadr Bankowych i Finansowych dla dorosłych. Intensywne i superintensywne kursy  językowe prowadzone w odpowiednio wyposażonej sali komputerowej, wspierane były komponentem elektronicznym. Zastosowaną wówczas przez Fundację, bardzo innowacyjną formułę kursów, możnaby określić obecnie modną nazwą ?Totalnego Zanurzenia? Total Immersion z komponentem wspomagania elektronicznego.

Powrót