Strona główna Szkolenia językowe - krok po kroku

Szkolenia językowe - krok po kroku


Zarządzanie nauką języków obcych w instytucjach


Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi prowadzi szkolenia w instytucjach profesjonalnie i kompleksowo.


Współpracujemy z Działami Szkoleń przed rozpoczęciem szkolenia

 • uzgadniamy cel ogólny
 • ustalamy potrzeby językowe w kontekście danej instytucji
 • ustalamy cele szczegółowe
 • uzgadniamy ramy organizacyjne, intensywność i typ kursu (z lektorem, BLENDED, zdalny)
 • proponujemy optymalne rozwiązania programowe, metodyczne i sposób wsparcia

Monitorujemy realizację szkolenia i utrzymujemy kontakt  z Działem Szkoleń

 • opiekun-koordynator do współpracy z Firmą nadzoruje aspekt organizacyjny
 • metodyk monitoruje realizację ścieżki programowej szkolenia językowego
 • zestawienia frekwencjisystematycznie wykonywane przez Fundację i dostarczane Firmie
 • raporty postępów są okresowo przygotowywane i dostarczane Firmie
 • wystawiane certyfikaty ukończenia kursu lub zaświadczenia uczestnictwa


Kontakt z Uczestnikami szkoleń uważamy za bardzo ważny

 • określamy aktualny poziom zaawansowania językowego poprzez test, rozmowę z metodykiem,
 • wyposażamy uczestników w dostępne pomoce dydaktyczne
 • staramy się utrzymać bieżący kontakt poprzez
  • lektorów
  • konsultacje zdalne lub bezpośrednie
  • korespondencję elektroniczną
  • platformę elearningową
 • prowadzimy
 • ankiety badające opinie Uczestników w trakcie kursu
 • ankiety satysfakcji na zakończenie kolejnych semestrów lub okresów szkolenia

Powrót