O nas

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1989 roku i nieprzerwanie prowadzi działalność od ponad dwudziestu dwóch lat. W grudniu 2011 roku odbyło się Uroczyste Posiedzenie Rady Fundacji na którym podsumowano jej działalność w ostatnim okresie sprawozdawczym.

Misją Fundacji jest  jakość - współpraca - innowacja, w tym innowacyjne metody nauczania języków obcych.

 

Fundacja jest pozarządową instytucją społeczną spełniającą czynne funkcje oświatowe.

 

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi specjalizuje się w nauczaniu języków obcych osób dorosłych, czynnych zawodowo. Prowadzi szkolenia dla firm i instytucji zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego z różnych dziedzin.

 

Fundacja proponuje  swoim Słuchaczom kompleksową obsługę szkoleń językowych: od badania kompetencji językowej do międzynarodowego egzaminu potwierdzającego stopień i zakres znajomości języka obcego.

 

Jako Centrum Egzaminacyjne, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi przeprowadza certyfikację - w systemach międzynarodowych - z języków obcych, prowadzi kursy i przygotowuje obcokrajowców do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

więcej